El. biblioteka

Čia yra pateikiami el. leidiniai, kurie suskirstyti pagal temas ir kalbą. El. leidinių sąrašą su aprašymais galite parsisiųsti čia.

SAVANORYSTĖ

 1.   Jaunimo organizacijos ir savanoriška veikla  (2013)
 2.   Jaunimo savanorystės programos vadovas  (2014)
 3.   Rekomendacijos dėl individualaus savanorių palydėjimo (2018)
 4.   Tutor(ial) guidebook (2019)

VERSLUMAS IR UŽIMTUMAS

 1. Taking the future into their own hands. Youth work and entrepreneurail learning (2017)
 2. Metodiniai patarimai asmenims, vykdantiems verslumo ugdymo veiklas (2017)
 3. Gali pasitikėti savimi: Metodinis leidinys  (2008)
 4. Jaunimo verslumą skatinančių priemonių vertinimai   (2012)
 5. Socialinio verslo forumo ataskaita  (2014)
 6. Socialinio verslo forumo ataskaita  (2015)

JAUNIMO ĮGALINIMAS IR DALYVAVIMAS

 1. Jaunimo politikos kokybės standartų rinkinys (2016)
 2. Pradžiamokslis užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms (2016)
 3. Tark savo žodį: Peržiūrėtos Europos chartijos dėl jaunimo dalyvavimo vietos ir regioniniame gyvenime vadovas  (2008)
 4. Jaunimo dalyvavimas Lietuvos kaimo plėtros procesuose  (2010)
 5. Rekomendacinis leidinys dirbantiems su kaimiškų vietovių jaunimu  (2014)
 6. Dalyvavimo vadovas (2017)
 7. Lietuvos jaunimo įgalinimas: situacijos analizė (2014)

Integruota jaunimo politikos plėtra

 1. Metinis pranešimas: Jaunimo problemų sprendimo planų rengimas vietos ir nacionaliniu lygmeniu  (2012)
 2. Metinis pranešimas: Jaunimo problemų sprendimo planų rengimas vietos ir nacionaliniu lygmeniu  (2013)
 3. Integruota jaunimo politikos plėtra  (2015)

JAUNIMO POLITIKA

 1. Jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimo klausimynas  (2017)
 2. Nacionalinė Jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodika  (2010)
 3. Tarpžinybinis bendradarbiavimas nacionaliniu lygmeniu jaunimo politikos srityje: SSGG analizė  (2011)
 4. Jaunimo statistinis portretas  (2013)
 5. Jaunimo nevyriausybinių organizacijų kuriame socialinė vertė   (2013 - 2014)
 6. Gyvenimas ir darbas Lietuvoje 2015 m.  (2015)
 7. Jaunimo politika Lietuvoje  (2010)
 8. Jaunimo politika Lietuvoje (2014)
 9. Jaunimo problemų sprendimo planų įgyvendinimo savivaldybėse stebėsenos analizė   (2014)
 10. Praktinis vadovas: tarpžinybinio bendradarbiavimo stiprinimas jaunimo politikos srityje  (2014)
 11. Mokslinė - praktinė konferencija - Jaunimas globalioje visuomenėje: pokyčiai iš iššūkiai (2014)

JAUNIMO INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS

 1. Jaunimo informavimo ir konsultavimo darbuotojų vadovas  (2013 m., atnaujintas 2015 gruodžio mėn.)

DIRBANTIEMS SU JAUNIMU

 1. Algoritmai dirbant su jaunais žmonėmis (2021)
 2. Praktinis gidas "Aš ir tu" (2021)
 3. Sužinok daugiau apie naujas psichotropines medžiagas ir ne tik (2020)
 4. „Darbo su jaunimo grupėmis vadovas. Neformaliojo ugdymo praktika Lietuvoje”
 5. Metodinis rinkinys: Informalaus tarpkultūrinio ugdymo idėjos, ištekliai, metodai ir užsiėmimai darbui su jaunais ir suaugusiais žmonėmis  (2007)
 6. Patyrimo pedagogika ir jos taikymas: praktinis vadovas jaunimo darbuotojams  (2008)
 7. Savivaldos gidas: mokinių savivaldos organizavimas ir vadyba mokykloje  (2009)
 8. Atvirų jaunimo centrų praktinis gidas  (2011)
 9. „Pozityvas": Vadovas bendraamžių švietėjui  (2011)
 10. Mokymosi kortos metodų knygelė ir mokymosi kortos  (2013) 
 11. EK studija apie darbo su jaunimu poveikį  (2014)
 12. Globalusis švietimas - darniam pasauliui kurti  (2014)
 13. Darbo su jaunimu įgyvendinimo Lietuvoje situacijos analizė (2015)
 14. Rekomendacijos institucijoms ir organizacijoms, dirbančioms su sunkaus elgesio jaunimu (2015) 
 15. Darbo su jaunimu gatvėje praktinis gidas „Mokytis iš gatvės“ (2015)
 16. 9-12 klasių mokiniams ir mokytojams skirta projekto „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ metodinė medžiaga
 17. Rekomendacijos jaunimo darbuotojo laikysenai
 18. Šeši žingsniai ir Tu – pasaulio pilietis! Vadovas dirbantiems su jaunimu“ (2017)
 19. Probleminis lošimas. Tai būtina žinoti kiekvienam
 20. Azartiniai lošimai. Ką svarbu žinoti paauglių tėvams
 21. Mobilus darbas su jaunimu: Kodėl, kam ir kaip? (2019)
 22. Trečiojo Europos jaunimo konvento darbo su jaunimu klausimais galutinė deklaracija (2020)

NEDISKRIMINAVIMAS IR TEISĖ

 1. Jaunų žmonių teisės
 2. Diskriminuoti negalima integruoti  (2007)
 3. Lygios galimybės ir ES nediskriminavimo teisė: Vadovas teisininkui  (2007)
 4. Lygios galimybės visiems  (2007)
 5. Metodinė priemonė jaunimui ir dirbantiems su jaunimu "Antidiskriminacijos, tolerancijos ir pagarbos kitam ugdymas"  (2011)
BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS

 

 

***LEIDINIAI ANGLŲ KALBA***

WORK WITH YOUNG PEOPLE

    1. Mobile Youth work: why? for whom? how? (2020)

VOLUNTEERING

 1. Youthpass in the EVS training cycle  (2010)
 2. The role of volunteering in sustainable development  (2015)

INCLUSION AND PARTICIPATION

 1. ID Booklet: Ideas for Inclusion and Diversity  (2006)
 2. Have your say! Manual on the Revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life  (2008)
 3. Inclusion by Design  (2008)
 4. Working on Work  (2009)
 5. Images in Action  (2010)
 6. Inclusion Through Employability: Youth work approaches to unemployment  (2011)
 7. Youthpass Guide: Making the most of your learning  (2011)
 8. Unlocking Doors to Recognition: Setting up strategies for the better recognitio of youth work and non-formal education/learning in your context  (2011)
 9. Youthpass for all! Recognition of learning, focusing on inclusion groups  (2012)
 10. Innovation in Youth Work: Thinking in Practice  (2015)
 11. Their future is our future: Youth as actors of change  (2015) 

YOUTH POLICY

 1. Youth 4 democracy. Recommendations for Estonian, Latvian, Lithuanian and Polish youth policy models  (2012)
 2. Jaunimo politika Lietuvoje  (Lithuanian Youth Policy, 2013)
 3. Everything You Always Wanted to Know About National Youth Councils  (2014)
 4. Jaunimo politika anglų kalba  (Youth Policy in Lithuania, 2014)
 5. Overcoming Challenges of the Youth Unemployment in the Baltic Sea Region  (2015)
 6. Investing in Youth: Lithuania, OECD report (2016)

YOUTH ORGANIZATIONS

 1. Impact management toolbox (2022)
 2. Quality Assurace of Non-formal Education a Framework for Youth Organisatios: Manual  (2013)
 3. Money Grows on Trees: Youth organisations setting up cooperatives  (2014)
 4. Growing Stronger: A Learning Journey  (2015)

OTHER

 1. Youthpass Unfolded: Practical tips and hands-on methods for making the most of the Youthpass process  (2012)
 2. Money: Millions of Opportunities Non Explored by You(th) in EU Programmes  (2014)
 3. Perspectives on Youth Vol. 2: Connections and Disconnections  (2014)
 4. HANDBOOK FOR PEOPLE WORKING WITH YOUTH GROUPS Non-formal education practice in Lithuania (2014)
 5. Erasmus+ Programme Guide  (2015)
 6. Assessment of The Economic Value of Youth Work (2012)
 7. The Socio-economic Scope of Youth Work in Europe
 8. Quality Youth Work (2015)
 9. BE READY TO (EX)CHANGE. PRACTICAL GUIDE FOR YOUTH EXCHANGE ORGANISERS  (2015)
 10. Integration through youth work (2017)
 11. The contribution of youth work in the context of migration and refugee matters: A practical toolbox for youth workers and recommendations for policymakers (2019)

 

Susipažinkite – T-kit

Tiems, kuriems ankščiau neteko susidurti su T-kit leidinių serija, turbūt kilo klausimas, ką reiškia „T-kit“. Paprasčiausias paaiškinimas būtų, kad tai angliško pavadinimo „Training Kit“ (liet., Mokymų medžiaga) trumpinys. Tačiau pavadinimas šis turi ir kitą prasmę. Angliškai „T-kitf“ skamba panašiai kaip „ticket“ - „bilietas“. Ant viršelio pavaizduotas „Spiffy“ turi traukinio bilietą ir kviečia jus pasivažinėti po naujų idėjų pasaulį.

Norime tikėti, kad leidinys bus jums naudingas, ypač tiems, kurie dirba su jaunimu. T-kit seriją ruošė daug skirtingų žmonių: jaunimo darbuotojai, lyderiai, profesionalūs lektoriai. Jie siekė parengti mokymosi medžiagą, aktualią daugeliui, nors iš pat pradžių buvo aišku, kad kiekvienas skaitytojas konkrečia tema turės savo nuomonę. Pirmieji keturi T-kit serijos leidiniai pasirodė 2000 metais. Vėliau juos papildė kiti. Ši serija yra Europos Komisijos ir Europos Tarybos Partnerystės produktas, skirtas Europos jaunimo darbuotojų mokymui. Be „T-kit‘ų“ Partnerystės Programa leidžia žurnalą „Kojotas“ (ang., Coyote“) ir administruoja visiems atvirą tinklapį Internete. Jei norite sužinoti daugiau apie Partnerytės Programos ruošiamus leidinius ir rengiamus mokymo kursus, arba parsisiųsti elektroninę T-kit versiją, apsilankykite programos tinklapyje:  www.training-youth.net .

Daugiau metodinių leidinių galite rasti užėję į šią nuorodą:  http://www.lijot.lt/lt/i-pagalba-jnvo/metodiniai-leidiniai/viewcategory/28-metodiniai-leidiniai

Atnaujinta 2017 05 25.

Paieška