ES bendradarbiavimo skatinimo projektas

Projekto pavadinimas  – „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo poilitiką“.  

Projekto tikslas - stiprinti valstybinį ir nevyriausybinį sektorių, dirbantį su jaunimu, kurti, skatinti ir stiprinti bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių formas. Tikslinės grupės:

1) valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojai, darbuotojai, dirbantys JP srityje - turės išsamias jaunimo situacijos analizes, būtiną teisinę bazę JP plėtojimui, įsidiegs JP kokybės vertinimo mechanizmus, išbandys naujas tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo formas, turės tinkamas žinias ir įgūdžius kaip dirbti su jaunimu;

2) Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų darbuotojai ir nariai - didins savo veiklos kokybę, turės daugiau paruoštų mokymų vadovų, išbandys įvairius darbo su jaunimu modelius;

3) savivaldybių jaunimo reikalų tarybų nariai- turės išsamias jaunimo situacijos analizes, tinkamas sąlygas bendradarbiauti su asocijuotomis aunimo organizacijomis.

Projektą įgyvendino- Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto pradžia – 2009 m. gegužės 29 d.

Projekto pabaiga – 2012 m. gegužės 29 d.

Projekto partneriai:
Klaipėdos miesto savivaldybė
Šiaulių miesto savivaldybė
Jonavos rajono savivaldybė
Skuodo rajono savivaldybė
Telšių rajono savivaldybė
Lazdijų rajono savivaldybė
Kelmės rajono savivaldybė

Informacija apie projektą: Jonas Laniauskas, +37065080798

Informacija atnaujinta: 2020 05 08