NEET situacija savivaldybėse

Neaktyvus jaunas žmogus (NEET) – nesimokantis, nestudijuojantis, nedirbantis pagal darbo sutartį ar savarankiškai, neturintis kitų darbo santykiams prilygintų teisinių santykių, nevykdantis neatlygintino užimtumo veiklos, neieškantis darbo jaunas žmogus.

Rekomendacijos dėl neaktyvių jaunų žmonių grupių, apie kuriuos renkama informacija, apibrėžimo, šią informaciją teikiančių subjektų nustatymo, informacijos rinkimo, apskaičiavimo ir teikimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) tvarka nustatyta Departamento direktoriaus 2017 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 2V-179 (1.4) (nauja redakcija 2019 m. balandžio 1 d.) patvirtintose Rekomendacijose dėl duomenų apie neaktyvius jaunus žmones savivaldybėse rinkimo ir ataskaitų teikimo. Rekomendacijas galima rasti čia.

Informacija apie neaktyvių jaunų žmonių skaičių kiekvienoje savivaldybėje kas ketvirtį surenkama iš tos savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio, atsakingo už socialinių paslaugų teikimo administravimą ir koordinavimą, apygardos probacijos tarnybos ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Žemėlapyje galite matyti NEET skaičių kiekvienoje savivaldybėje. Joniškio r., Kauno r., Vilniaus m., Vilniaus r. ir Zarasų r. duomenų nepateikė. Žemėlapyje pateikiami 2021 m. I ketvirčio duomenys.

Informacija atnaujinta 2021 05 24

Paieška