Kviečiame atviruosius jaunimo centrus ir erdves į konsultacijas finansavimo konkurso klausimais

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kviečia dalyvauti konsultacijose potencialius paraiškų teikėjus dėl Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2017 metais konkurso ir Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2017 metais konkurso paraiškų teikimo klausimų.

1. Konsultacija Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2017 metais konkurso klausimais vyks š. m. kovo 21 d. 14.00 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (A. Vivulskio g. 13, 306 kab., Vilnius). Registruotis į renginį kviečiame iki kovo 20 d . 10 val., užpildant anketą čia. Registracija yra būtina.

Planuojama, kad:

Konkurso tikslas – finansuoti atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektus, kurias įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 3 000 eur.

Konkursui projektą teikiančio pareiškėjo planuojama vykdyti veikla turi atitikti pareiškėjo steigimo dokumentuose (įstatuose, nuostatuose, statute ir pan.) aprašytas veiklos rūšis ir (arba) tikslines grupes.

Numatoma konsultacijų trukmė – 2 akademinės valandos.

2. Konsultacija Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2017 metais konkurso klausimais vyks š. m. kovo 24 d. 13.00 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (A. Vivulskio g. 13, 306 kab., Vilnius). Registruotis į renginį kviečiame iki kovo 23 d. 10 val., užpildant anketą čia . Registracija yra būtina.

Planuojama, kad:

Konkurso tikslas – finansuoti atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 9 000 eur.

Konkursui paraišką teikiantis pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruotas viešasis juridinis asmuo, kurio misija, tikslai ir (ar) veiklos atitinka Atvirųjų jaunimo centrų veiklos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A1-570 „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos aprašo patvirtinimo“, įtvirtintus principus.

Numatoma konsultacijų trukmė – 2 akademinės valandos.

Konsultacijų metu bus aptariamos finansavimo konkursų  sąlygos bei nustatyti reikalavimai teikiamiems projektams ir jų vykdytojams, esminiai paraiškų pildymo per Jaunimo ir vaikų konsultavimo ir informavimo sistemą (JAVAKIS) etapai, pareiškėjų, kuriems bus skiriamas finansavimas, sutartiniai įsipareigojimai ir atsiskaitymo tvarka už įgyvendinto projekto rezultatus, konsultuojama kitais bendriniais su finansavimo konkursais susijusiais klausimais.

Kontaktinis asmuo – Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistė Gintarė Vyšniauskaitė, [email protected] , tel.  nr. (8 5) 249 7007

JRD informacija

Paieška