Pradedamas jaunimo darbuotojų sertifikavimas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), siekdamas sukurti kokybišką darbo su jaunimu sistemą, pradeda jaunimo darbuotojų sertifikavimą.

Pastaraisiais metais daug dėmesio skiriame darbo su jaunimu formų plėtrai ir kokybės užtikrinimui. Esame įsivardinę, kad būtent jaunimo darbuotojai yra tie, kurie gali užtikrinti, kad bus stengiamasi pastebėti ir atliepti jaunimo poreikius, vadovaujamasi darbo su jaunimu principais ir siekiama kokybiško darbo su jaunimu. Tam, kad darbuotojai galėtų tai daryti – turime siekti jų pripažinimo ir būtinų sąlygų sudarymo. Todėl po septynerių metų pertraukos atnaujinome jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemą. Tikimės, jog tai prisidės prie kokybiškos darbo su jaunimu sistemos Lietuvoje kūrimo,” - teigia Departamento direktorius Jonas Laniauskas.

Asmenys, norintys įgyti jaunimo darbuotojo kvalifikaciją ir gauti tai patvirtinantį sertifikatą, Departamentui per elektroninę platformą https://jd.jrd.lt/ turi užpildyti prašymo formą ir kartu pateikti dokumentus, įrodančius kandidato atitikimą keliamiems reikalavimams.

Būtina sąlyga - sertifikavimo sistemoje gali dalyvauti TIK tiesiogiai su jaunimu atviruosiuose jaunimo centruose, atvirosiose jaunimo erdvėse ir/ar su jaunimu dirbančiose organizacijose dirbantys asmenys ne mažiau kaip po 0,5 etato. Planuojama, jog teikti paraiškas dalyvauti sertifikavimo sistemoje bus galima tris kartus per metus.

Pirmojo šių metų skelbimo dėl prašymų dalyvauti sertifikavimo sistemoje priėmimo pradžios data - 2020 m. gegužės 15 d.

Pirmojo šių metų skelbimo dėl prašymų dalyvauti sertifikavimo sistemoje priėmimo pabaigos data - 2020 m. birželio 12 d. (imtinai).

Pateikus prašymą ir atitinkamus dokumentus bus vykdomas formaliųjų kriterijų vertinimas, t.y. žiūrima kokius dokumentus pateikė kandidatas, patirtį ir (ar) išsilavinimą pagrindžiančius dokumentus. Įvertinus pateiktų dokumentų turinį kandidatui gali būti taikoma viena iš šių procedūrų:

  • Jeigu asmuo neatitiks formaliųjų kriterijų vertinimo (kurie numatyti sertifikavimo sistemos aprašyme), sertifikato gauti iš karto nebus galima, asmuo turės užpildyti savirefleksijos klausimyną ir susitikti su vertintoju, kuris pateiks rekomendacijas Komisijai dėl sprendimo priėmimo (t.y. pradinė kompetencijų vertinimo procedūra);

  • Jeigu asmuo atitiks formaliųjų kriterijų vertinimą, sertifikatą galima bus gauti iš karto, Komisijos sprendimu jam jis bus išduotas per atitinkamą laiką (t.y. pagrindinė kompetencijų vertinimo procedūra).

Visą informaciją apie sertifikavimo sistemos eigą galite rasti čia.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, jog išduotų sertifikatų skaičius priklausys nuo Departamentui skirto finansavimo.

Dalyvavimo sertifikavimo sistemoje klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyriausioji patarėja Eglė Došienė, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 655 88322.

 

JRD informacija.

Paieška