Azerbaidžanas

2006 m. gruodžio 13-14 d. Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai lankėsi Baku, Azerbaidžano Respublikoje. Vizito tikslas buvo aptarti bendradarbiavimo jaunimo politikos srityje galimybes. 2007 m. balandžio 3-7 dienomis Lietuvoje lankėsi Azerbaidžano Respublikos Jaunimo ir sporto ministerijos delegacija vadovaujama viceministro p. Intigam Babayev. Vizito metu buvo pasirašytas Gerų ketinimų protokolas tarp Azerbaidžano Respublikos Jaunimo ir sporto ministerijos bei departamento dėl bendradarbiavimo jaunimo politikos srityje. Šiuo susitarimu šalys deklaravo ketinimus dėl bendradarbiavimo plėtojimo ir tarpinstitucinio susitarimo rengimo ir derinimo. 2007 m. spalio 25-28 dienomis Azerbaidžane lankėsi Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos delegacija vadovaujama ministrės p. Vilijos Blinkevičiūtės. Vizito metu buvo pasirašytas dvišalis Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Azerbaidžano Respublikos Jaunimo ir sporto ministerijos dėl bendradarbiavimo jaunimo politikos srityje. Susitarime numatytos šios pagrindinės bendradarbiavimo kryptys: * keitimasis nuoseklios nacionalinės ir vietos jaunimo politikos plėtros priemonių įgyvendinimo rezultatais ir patirtimi; * patirties, įgytos neformalaus švietimo, jaunimo savanoriškų paslaugų plėtros, jaunimo užimtumo, jaunimo verslumo ir jaunimo informavimo srityse, mainų vyriausybiniu ir nevyriausybiniu, taip pat nacionaliniu ir vietos lygmenimis skatinimas; * su jaunimu dirbančiųjų partnerystės stiprinimas; * pagalbos plėtojant tiesioginius ryšius tarp jaunimo problemomis besidominčių tyrimų institutų ir centrų teikimas; * jaunimo centrų partnerystės skatinimas; * partnerystės ir kultūrinio dialogo per ES programą “Veiklus jaunimas” skatinimas.

Paieška