Komisijos posėdžiai

2021 metai

Elektroninio komisijos posėdžio, vyksiančio 2021 m. kovo 16 d.- kovo 17 d., darbotvarkė:

 1. Komisijos pirmininkės pavaduotojos įgaliojimas vadovauti posėdžiui ir pasirašyti protokolą
 2. Patikslintų sąmatų, veiklų planų ir kt. dokumentų vertinimo rezultatų pristatymas
 3. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo ir rekomendacijos Departamento direktoriui teikimo priėmimas

Elektroninio komisijos posėdžio, vyksiančio 2021 m. vasario 24 d.- vasario 25 d., darbotvarkė:

 1. Komisijos pirmininkės pavaduotojos įgaliojimas vadovauti posėdžiui ir pasirašyti protokolą
 2. Papildomo finansavimo skyrimo ir Nuostatų pakeitimo pristatymas
 3. Komisijos sprendimo dėl papildomo finansavimo skyrimo laukiantiems pareiškėjams (rezervinėms programoms) priėmimas

2020 metai

Elektroninio komisijos posėdžio, vyksiančio 2020 m. gruodžio 29 d.- gruodžio 30 d., darbotvarkė:

 1. Patikslintų sąmatų, veiklų planų ir kt. dokumentų vertinimo rezultatų pristatymas
 2. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo ir rekomendacijos Departamento direktoriui teikimo priėmimas

Komisijos posėdžio, vyksiančio gruodžio 4 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu, darbotvarkė:

 1. Konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų pasirašymas
 2. Komisijos pirmininkės pavaduotojos įgaliojimas vadovauti posėdžiui ir pasirašyti protokolą
 3. Ekspertų paraiškų vertinimo rezultatų pristatymas ir aptarimas
 4. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas
 5. Kiti klausimai

2019 metai

Komisijos posėdžio, vyksiančio gruodžio 3 d. 13.00 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

 1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.
 2. SPPD išvadų dėl rodiklių pasiekimo 2019 metais pristatymas.
 3. Komisijos sprendimo dėl finansavimo pratęsimo 2020 m. I ketvirčiui priėmimas.

Komisijos posėdžio, vyksiančio sausio 14 d. 10.00 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Ekspertų pakartotinių sąmatų ir veiklos planų vertinimo rezultatų pristatymas ir aptarimas;
2. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas;
3. Kiti klausimai.

2018 metai

Komisijos posėdžio, vyksiančio gruodžio 20 d. 8.30 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Ekspertų paraiškų vertinimo rezultatų pristatymas ir aptarimas;
2. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas;
3. Kiti klausimai.

Komisijos posėdžio, vyksiančio lapkričio 15 d. 15 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.

2. Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2019–2020 metais konkurso komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamento (toliau – reglamentas) pristatymas.

3. Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2019–2020 metais konkurso (toliau – Konkursas) nuostatų bei formaliųjų kriterijų vertinimo lentelės pristatymas.

4. Paraiškų, neatitikusių formaliųjų kriterijų vertinimo, svarstymas.

5. Kiti klausimai

Kilus klausimams dėl dalyvavimo posėdyje, kreipkitės į Darių Grigaliūną, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresnįjį patarėją, tel. 8 633 46057, el. p.  [email protected]

Paieška