Atranka į tarptautinį ESBO jaunimo forumą „Engaging Youth for a Safer Future“

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-254 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, pagal kurį Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) įgyvendina 1.9.6. papunktį „įgyvendinti tarptautinius protokolus, projektus, organizuoti tarptautinius renginius, dalyvauti tarptautinėse darbo grupėse ir susitikimuose", skelbia dalyvių atranką į tarptautinį renginį (ESBO jaunimo forumą „Engaging Youth for a Safer Future“

 Renginio vieta:  Slovakija, Bratislava. 

Renginio laikas:  2019 m. spalio 28-29 d. 
Renginio dalyviai:  nuo 18 iki 29 metų amžiaus jauni žmonės. Departamentas atrinks du dalyvius remiantis lyčių lygybės principu (viena mergina ir vienas vaikinas). Renginio organizatoriai iš Departamento pasiūlytų dviejų dalyvių išrinks vieną dalyvį iš Lietuvos, kuris bus kviečiamas dalyvauti renginyje. 

Dalyvavimo renginyje išlaidos: atrinkto dalyvio apgyvendinimo išlaidos bus apmokėtos renginio organizatorių. Kelionės išlaidos į Bratislavą ir joje, dalyvis turėtų pasidengti pats ar atstovaujama organizacija (primename, kad Departamentas dar 2019 metais planuoja skelbti stipendijų skyrimo konkursą jauniems žmonėms, atstovaujantiems Lietuvą tarptautiniuose renginiuose, kurio metu jauniems žmonėms, kurie ketina dalyvauti arba dalyvavo tarptautiniuose renginiuose ir juose atstovavo Lietuvą, yra skiriama 250 eurų stipendija. Jeigu stipendija būtų skirta šio renginio dalyviui, ji galėtų padengti dalį kelionės išlaidų.)

Reikalavimai:

  • Dalyvio amžius nuo 18 iki 29 metų;
  • Būti motyvuotu;
  • Domėtis ir gebėti diskutuoti jaunimo forumo tema;
  • Turėti galimybę dalintis įgytomis žiniomis ir užtikrinti informacijos sklaidą.

Dalyvio anketą  galite parsisiųsti čia (anglų kalba). (Anketose pateikti dalyvių asmens duomenys bus naudojami tik dalyvių atrankos tikslais.)

Užpildytų dalyvių anketų anglų kalba (taip pat prašome pridėti savo CV) laukiame adresu [email protected]  iki 2019 m. rugsėjo 2 d. imtinai.

Siųsdami anketas Departamentui, dalyviai sutinka, kad jų asmeniniai duomenys bus naudojami dalyvių atrankos tikslais, bei sutinka, kad dviejų atrinktų dalyvių anketoje pateikti asmeniniai duomenys bus perduodami trečiosioms šalims.

Kontaktai informacijai: Rita Andrejeva, 8 633 46057, el.p.  [email protected]

Po paraiškų vertinimo atrankos rezultatai bus skelbiami Departamento svetainėje (www.jrd.lt), atrinkti dalyviai bus informuojami asmeniškai.

Paieška