Praktinis vadovas apie individualų konsultavimą, jauno žmogaus lydėjimą jo mokymo(si) procese „Aš ir tu“

Susitikimai, kai jauni žmonės dalinasi savo istorijomis, kelia klausimus ir prašo pagalbos, yra kasdienybė tiems, kurie dirba su jaunimu. Pagrindinė ašis, apie kurią sukasi dirbančiojo su jaunimu, tikslas – santykio su jaunu žmogumi kūrimas. Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) organizuojamuose mokymuose, konsultacijose, individualiuose susitikimuose su jaunimu dirbantys asmenys dažnai klausia, kaip geriausiai megzti santykį su jaunuoliu, kokias technikas ir metodus naudoti konsultuojant, kur yra ribos tarp darbuotojo, dirbančio su jaunimu, konsultavimo ir terapijos proceso. Tam, kad būtų paprasčiau ieškoti atsakymų į klausimus, Departamentas inicijavo praktinio vadovo „ONE 2 ONE. Supporting Learning Face-to-Face“, išleisto SALTO Training & Cooperation RC, vertimą į lietuvių kalbą. Šiuo leidiniu siekiame stiprinti su jaunimu dirbančių asmenų kompetencijas individualiame darbe su jaunais žmonėmis ir lydint juos ugdymo(si) procese. Džiaugiamės, jog leidinį į lietuvių kalbą vertė viena iš jo autorių – Monika Kėžaitė-Jakniūnienė.

Šiame leidinyje kiekvienas, dirbantis su jaunimu, ras naudingų patarimų apie individualų konsultavimą, jauno žmogaus lydėjimą jo mokymo(si) procese, įvairius metodus ir technikas, turės galimybę tyrinėti savo mokymo(si) ir kitų lydėjimo mokantis stilius. Svarbu pabrėžti, jog knygos originalas buvo rašytas Erasmus+ programos kontekste ir visi pavyzdžiai yra iš programą įgyvendinančiųjų kasdienybės, tačiau labai lengvai pritaikomi ir dirbant su jaunimu.

Paieška