Patvirtintos Jaunimo reikalų agentūros nuostatos, kurios įsigalios nuo balandžio 1 d.

2022 m. vasario 9 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministrės įsakymu (Nr. A1-87) patvirtos Jaunimo reikalų agentūros nuostatos. Šios nuostatos įsigalios nuo š. m. balandžio 1 d.

Paieška