ES projektas "Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo paslaugų teikimas viešojoje e-erdvėje"

ES projektas "Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo paslaugų teikimas viešojoje e-erdvėje"

Jaunimo reikalų departamentas kartu su partneriais įgyvendino projektą "Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo paslaugų teikimas viešojoje e-erdvėje".

Projekto metu buvo sukurta inovatyvi Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo sistema - JAVAKIS

JAVAKIS siūlo penkias e. paslaugas

Vaikų informavimas ir konsultavimas

Vieninga psichologinės pagalbos vaikams konsultavimo sistema, kuria su sunkumais susiduriantys vaikai yra konsultuojami tiek skambinant trumpuoju numeriu, tiek moderniais, vaikų tarpe populiariais ryšio kanalais - siunčiant laišką el. paštu, siunčiant pranešimą išmaniojo telefono aplikacijos pagalba, siunčiant užklausimą konsultantui tiesiogiai („Live chat“).

Paslauga taip pat sudaro galimybę į elektroninę erdvę perkelti savanorių dirbsiančių pagalbos linijoje rengimą. JAVAKIS aplinkoje savanoriams yra teikiama mokomoji medžiaga konsultanto pareigoms užimti bei vyksta konsultantų kvalifikacijos tikrinimas.

Įtėvių, globėjų informavimas ir konsultavimas

Paslauga skirta būsimiems ir esamiems įtėviams ir globėjams, kuri sudaro galimybę nuotoliniu būdu gauti su įvaikinimu ir globa susijusią informaciją, gauti nuotolinę specialistų konsultaciją taip pat bendrauti su kitomis įtėvių ir globėjų šeimomis forumo ar asmeninėje aplinkoje. 

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų teikiamų projektų priėmimas ir administravimas

Paslauga sudaro galimybę jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms bei jų nariams registruotis JAVAKIS sistemoje, viešinti savo organizacijas, veiklą ir organizuojamus renginius bei registruotis į skelbiamus renginius ar veiklas.

Paslauga taip pat sudaro galimybę kompiuterizuoti JRD ir kitų biudžetinių įstaigų (pvz. ministerijos ar jų įstaigos, savivaldos institucijos ir kt.) projektų finansavimo konkursų administravimą, t. y. atsirado galimybė elektroniniu būdu:

  • skelbti finansavimo konkursus;
  • rengti ir teikti projektų paraiškas konkursui;
  • vertinti pateiktų finansavimo konkursui projektų paraiškas ir informuoti paraiškų teikėjus apie paraiškų vertinimo rezultatus;

tvirtinti konkurso rezultatus ir publikuoti vertinimo rezultatų ataskaitą.

Jaunimo informavimas ir konsultavimas

Paslaugos dėka elektroniniu būdu yra renkama, apdorojama, kaupiama ir pateikiama jaunimui aktuali informacija. JAVAKIS pateikia susistemintą informaciją jaunimui iš skirtingų internetinių puslapių ar portalų (pvz. lijot.lt, zinauviska.lt, jtba.lt ir kt.).

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų darbuotojų kvalifikacijos tikrinimas ir sertifikavimas.

Paslauga sudaro galimybę pageidaujantiems asmenims nuotoliniu būdu gauti jaunimo darbuotojo sertifikatą. Sistemoje yra vykdomas jaunimo darbuotojų kompetencijų vertinimas, o pagal gautus rezultatus siūlomas kvalifikacijos kėlimas atitinkamose srityse. Taip pat vykdomos jaunimo darbuotojų sertifikatų išdavimas ir pratęsimas.

Projekto partneriai:

  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
  • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 
  • Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
  • Kauno technologijos universitetas

Projekto įgyvendinimo terminas:

2012-09-13 - 2015-06-30

Projekto finansavimas:

Projektas finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos  „Informacinė visuomenė visiems“ prioriteto įgyvendinimo priemonę VP2-3.1-IVPK-14-K „Pažangios elektroninės paslaugos“ Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tinklapis: www.javakis.lt

Informacija apie projektą: Jonas Laniauskas, +37065080798

Paieška