Savanorystės pripažinimas

Dėmesio! 0,25 stojamojo balo pripažinimas suteikiamas tik už dalyvavimą vienoje iš trijų konkrečių savanoriškos tarnybos programų. Kiekvienais metais savanorystės programų pripažinimas peržiūrimas tvirtinant stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir  pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą.

2022 m. pripažįstamos šios programos:

* * JST pažymėjimą, suteikiantį 0,25 stojamojo balo pripažinimą, įgyja savanoriai dalyvavę programoje, tai yra:

  • savanoriai registravosi JST duomenų bazėje;
  • yra pasirašę trišalę sutartį su akredituota priimančia organizacija ir akredituota savanorišką veiklą organizuojančia organizacija (SVOO);
  • yra pateikę visus 6 mėn. JST grafikus, kuriuose mentoriaus bei kuratoriaus parašais patvirtinta ne mažiau kaip 3 val./ mėn. nenutrūkstama savanoriška veikla.
  • yra surinkę bent 5 bendrųjų kompetencijų skaitmeninius ženklelius dirbdami kartu su mentoriumi(e) visos tarnybos metu.

Dokumentas patvirtinantis teisę į 0,25 stojamojo balo yra Pažymėjimas išduotas Jaunimo reikalų departamento specialistų.

 

Jaunimo savanoriškos tarnybos kokybė užtikrinama vadovaujantis JST savanorišką veiklą organizuojančių ir priimančių organizacijų veiklos kokybės tvarkos aprašu

Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių kompetencijos vertinamos vadovaujantis Savanorių neformaliuoju būdu, jaunimo savanoriškos tarnybos metu įgytų kompetencijų įvertinimo, įsivertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašu.

 

Kontaktai informacijai: Sandra Gaučiūtė +370 633 21906/ [email protected]

Paieška