Joniškyje įvyko konferencija „Joniškio rajono jaunimo veiklos ir iniciatyvos“

Sausio 20 d. Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorės Vilmos Bartašienės iniciatyva, prisidedant Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybai buvo suorganizuota konferencija „Joniškio rajono jaunimo veiklos ir iniciatyvos“.

Svečiuose sulaukta Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus Vydūno Trapinsko ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) Regioninių reikalų koordinatorės Gerdos Vaičiūnaitės.

Susitikimas su rajono vadovais

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius Vydūnas Trapinskas ir Europos Sąjungos projekto „Atrask save“ koordinatorė Viktorija Znojevaitė susitiko su Joniškio rajono savivaldybės meru Gediminu Čepuliu, mero pavaduotoja Vaida Aleknavičiene, administracijos direktoriumi Aivaru Rudnicku, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju Jonu Novogreckiu, taip pat savivaldybės jaunimo reikalų koordinatore Vilma Bartašiene. Prie kavos puodelio kalbėta apie jaunimo politiką, rajone veiklą vykdančias jaunimo organizacijas ir jų aktyvumą, neaktyvaus jaunimo įtraukimą į veiklas.

Vydūnas Trapinskas kalbėjo, kad šiuo metu didžiausias departamento dėmesys skiriamas projektui „Atrask save“ įgyvendinti. Anot jo, Joniškio rajone yra dirbama su 22 asmenimis, kurie yra neaktyvūs, niekur nedirba, nesimoko ir nėra registruoti darbo biržoje.

Jis prašė rajono vadovų paskatinti seniūnus, bendruomenes, seniūnaičius prisidėti prie bendro tikslo – identifikuoti tokį jaunimą ir padėti jiems rasti savo kelią gyvenime. „Žinoma, nėra lengva identifikuoti ir „ištraukti į dienos šviesą“ tokius asmenis, tačiau jiems padėti yra mūsų visų bendras reikalas“ – kalbėjo departamento direktorius.

Svečiai pasakojo apie savanorystę ir jos privalumus. Mūsų rajone yra akredituotos penkios įstaigos (senelių namai „Santara“, Joniškio „Aušros“ gimnazija, darbo birža, Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras, Atviras jaunimo centras), kurios gali priimti savanorius ir už savanoriavimą jiems yra užskaitoma 0,25 balo stojant į universitetus. Savanoriauti reikia iki 10 valandų per savaitę, o tai trunka 3 mėnesius, tuomet bus išduodamas oficialus dokumentas, liudijantis apie savanoriavimą, ir stojant į universitetą, jaunuoliui bus užskaitomas balas.

Apsilankymas Atvirame jaunimo centre

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius Vydūnas Trapinskas ir Europos Sąjungos projekto „Atrask save“ koordinatorė Viktorija Znojevaitė, Joniškio mero pavaduotoja, savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininkė Vaida Aleknavičienė ir savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Vilma Bartašienė apsilankė Joniškio Algimanto Raudonikio Atvirame jaunimo centre. Čia juos pasitiko mokyklos direktorius Vitolis Žukas, centre dirbanti socialinė darbuotoja Juventa Jurgelienė ir Jaunimo garantijų iniciatyvų ir projekto „Atrask save“  koordinatorė Dovilė Povilaitytė.

Svečiams aprodytos patalpos, kurios šiais metais praplėstos 4 kambariais, Juventa Jurgelienė papasakojo, kaip sekėsi čia įsikurti, kiek daug nuveikta per vienerius centro gyvavimo metus.

Departamento vadovas dar kartą akcentavo, kad viena aktualiausių veiklų šiuo metu yra dirbti su neaktyviais, niekur nedirbančiais, nesimokančiais ir darbo biržoje neregistruotais jaunais 14–29 m. žmonėmis. Jauni žmonės yra įtraukiami į JGI projektą „Atrask save“.

Šiuo metu į projektą įtrauktas 22 jauni žmonės nuo 14 iki 29 m., jiems sudaryti individualūs veiklos planai, siekiant suteikti aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokį pasiūlymą jaunas žmogus pageidauja gauti: dirbti, mokytis ar atlikti praktiką. Šios paslaugos yra suteikiamos pagal individualius kiekvieno jauno žmogaus poreikius, taikant įvairias darbo su jaunimu formas bei neformaliojo ugdymo metodus, didžiausią dėmesį skiriant individualiam darbui.

Anot departamento direktoriaus Vydūno Trapinsko, šis nacionalinio lygmens projektas baigsis 2018 metų rudenį, todėl iki to termino reikia stengtis išnaudoti projekto teikiamus privalumus ir kiek įmanoma daugiau padėti neaktyviam jaunimui.

Departamento direktoriaus teigimu, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Atviras jaunimo centras jam paliko gerą įspūdį, jų veikla koordinuota, pritraukia daug jaunimo, aktyviai rašo projektus ir, svarbiausia, gauna finansavimą ir sėkmingai įgyvendina.

Platesnė informacija apie projektą „Atrask save“ Joniškio A. Raudonikio meno mokyklos atvirame jaunimo centre

Konferencija apie aktyvaus rajono jaunimo veiklas

Anot Jaunimo reikalų koordinatorės Vilmos Bartašienės, tokio pobūdžio konferencijos organizavimo tikslas – paskatinti organizacijas bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje, taip pat įtraukti neaktyvų jaunimą į veiklas.

„Galbūt po konferencijos atsiras jaunimo, kuris susidomėjęs kokios nors organizacijos pristatymu, norės tapti jų nariu. Tai puiki proga sužinoti vieniems apie kitus, pasidalyti idėjomis ir gerosios praktikos pavyzdžiais“ – sako Vilma Bartašienė, tokią konferenciją organizavusi pirmą, bet tikrai ne paskutinį kartą.

Konferenciją sveikinimo žodžiu pradėjo Joniškio rajono meras Gediminas Čepulis, mero pavaduotoja, Joniškio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos pirmininkė Vaida Aleknavičienė, kurie palinkėjo gero darbo, naujos patirties ir įspūdžių.

Konferencijoje savo veiklą pristatė 9 rajone veikiančios nevyriausybinės jaunimo organizacijos. Jaunimo kultūros klubo ETC (vadovė Dovilė Juknienė) veiklą pristatė Jurinta Mickaitė, kuri kalbėjo apie aktyvią jaunimo kultūros mėgėjų, savanoriavimo veiklą.

Šiaulių krašto skautai S. Goeso draugovės (draugininkė Edita Poliakienė ir draugininkės pavaduotoja Vilma Mingailienė) atstovai pasakojo apie didžiausią jaunimo judėjimą pasaulyje, kuris skatina asmens tobulėjimą, ugdo mąstymą, pareigingumą, atsakomybės jausmą, meilę artimui ir Tėvynei. Apie veiklas kalbėjo kandidatės į skautus, seserys Radvilė ir Ugnė.

LMS pirmininkė moksleivė Evelina Zubytė pasakojo apie moksleivių savivaldos stiprinimą, organizuojamus forumus, asamblėjas. Veiklas prieš patyčias pristatė Greta Giedraitytė ir Airidas Jarulis. Algimanto Raudonikio meno mokyklos Atviro jaunimo centro atstovas Lukas Svirplys pasakojo apie įsikūrimo rūpesčius ir projektines veiklas. Joniškio „Interact“ jaunimo klubo (Rotary filialas) pirmininkė Karolina Dumbraitė pristatė socialiai jautrią veiklą. 

Motokroso klubo „2 taktai“ prezidentas Aurimas Norušaitis kvietė jaunimą į motokroso trasą ir taip pat kvietė būti drausmingais kelyje. Lietuvos Šaulių Sąjungos Gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės Joniškio 606-oji kuopa ir l. e. p. kuopos vadas Gintaras Čagus pristatė patriotiškas ir pareigos jausmą skatinančias veiklas, džiaugėsi, kad į kuopą įsitraukia vis daugiau merginų. Taip pat apie savo vykdomas veiklas pasakojo Aktyvaus laisvalaikio jaunimo klubas „Stop“ (vadovė Sigma Jonušienė), Žagarės visuomeninė organizacija „Spalvotas veidas“ (vadovė Sarah Mitrikė).

Konferencijos metu, klausydamiesi savo bendraamžių prisistatymų, konferencijos dalyviai pildė anketas, kuriose galėjo išreikšti savo nuomonę apie vykstantį renginį, pateikti pastabas ir pasiūlymus. Iš pateiktų atsakymų matyti, kad visiems labiausiai patiko „Interact“, jaunimo kultūros klubo ETC, LMS pristatymai, Luko pravestas žaidimas, Vydūno organizuoti „masažai“.

Jaunimas anketose siūlė skirti daugiau lėšų jaunimo veikloms, įvardijo jaunimo iniciatyvų, atsakomybės, punktualumo, konkretumo, patikimumo stoką, jaunimo lyderystės, tikslų siekimo, kūrybiškumo ugdymą. Jaunimas norėtų, kad būtų organizuojami susitikimai su organizacijų atstovais iš Lietuvos ar pasaulio, jie pageidautų, kad būtų sudarytos tokios sąlygos, jog jaunimo „nekomforto“ zona taptų komforto zona. Jaunimas norėtų, kad būtų mažinamas alkoholio prieinamumas, organizuojama daugiau renginių savižudybių, alkoholio poveikio sveikatai, emigracijos, reemigracijos temomis.

Organizacijų prisistatymų klausėsi ir patys skaitė pranešimus Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius Vydūnas Trapinskas, LiJOT Regioninių reikalų koordinatorė Gerda Vaičiūnaitė.

Jaunimo reikalų departamento direktorius Vydūnas Trapinskas skaitė interaktyvų pranešimą tema „10 jaunimo politikos atspalvių a. k. a. – neperšokęs  jaunimo organizacijos, nesakyk op“. Jam labiausiai patiko Joniškio „Interact“ jaunimo klubo ir jaunimo kultūros klubo ETC prisistatymai ir jų vykdomos veiklos. „Interact“ vykdo socialiai jautrią veiklą, lankosi senelių globos namuose, čia skaito eilėraščius, bendrauja su namų gyventojais.

LiJOT Regioninių reikalų koordinatorė Gerda Vaičiūnaitė. Koordinatorė, atstovaujanti  didžiausią nevyriausybinę jaunimo organizaciją Lietuvoje, kuri vienija nacionalines jaunimo organizacijas ir regionines jaunimo organizacijų sąjungas, sakė buvo nustebusi šios konferencijos dalyvių gausa.

„Ir tikrai nereikia sakyti, kad Joniškio rajone nėra jaunimo ar jis neaktyvus. Pagal prisistatymus ir veiklas, galima drąsiai sakyti, kad jaunimo organizacijos motyvuotos, vykdo įdomias veiklas“. Ji skaitė pranešimą tema „X būdų kaip prisijungti prie jaunimo veiklos“, kuriuo skatino jaunus žmones imtis veiklos, nestovėti vietoje, tobulėti.

Jaunimo reikalų koordinatorė Vilma Bartašienė kalbėjo apie savo, kaip koordinatorės veiklą 2016 metais ir iššūkius laukiančius šiais metais. „Labai svarbu, kad jaunimo organizacijų veikla būtų matoma ir girdima, visapusiškai atvira jaunimui ir visai visuomenei“ – sakė koordinatorė. Anot jos, konferencija buvo produktyvi, buvo pasisemta naujų iniciatyvų, kad būtų galima tobulėti. Tikimasi, kad Joniškyje ir toliau sėkmingai dirbs jaunimo organizacijos ir kursis naujos.

Paieška