Su tarptautine jaunimo diena!

Tarptautinė jaunimo diena – tai diena, kuria siekiama atkreipti didesnį dėmesį į jaunimo problemas ir aktualijas, per kurią viso pasaulio jaunimas skatinamas drąsiai reikšti savo sumanymus, troškimus ir svajones.

Šių, 2016 metų, šūkis yra „Kelias į 2030 m.: panaikinti skurdą ir užtikrinti tvarų vartojimą ir gamybą“.

Su Tarptautine jaunimo diena visus!

Paieška