Jaunimo vasaros užimtumas ir integravimas į darbo rinką

Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo kunkursas, nustato reikalavimus projektų turiniui, pareiškėjams, vykdytojams ir dalyviams, paraiškų teikimo projektų Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo atitinkamų metų konkursui (toliau – Konkursas), projektų vertinimo, finansavimo, vykdymo tvarką ir kontrolę.

Konkursą organizuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas). Informacija apie Konkursą viešai skelbiama Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) ir Departamento interneto svetainėse atitinkamai www.sppd.lt ir www.jrd.lt.

Konkurso tikslas - sudaryti palankias sąlygas jaunimo užimtumui didinti vasaros metu (ne ugdymo proceso metu) Lietuvoje.