Atvirų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo 2016 metais konkurso paraiškų atitikimas formaliesiems kriterijams

Informuojame, kad Atvir ų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo 2016 metais konkursui gauta 50 paraiškų, iš kurių 4 neatitiko konkurso nuostatuose numatytų formaliųjų vertinimo kriterijų. Likusios 46 paraiškos bus atiduotos tolimesniam vertinimui. Rezultatai apie Atvirų jaunimo erdvių veiklos programų 2016 metais finansuojamus projektus bus paskelbti š. m. kovo mėn. pabaigoje.

Konkurso dalyvių sąrašas

JRD informacija

Paieška