Įvertink Departamento veiklą 2020 metais!

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Departamentas) siekdamas gerinti savo veiklos efektyvumą ir kokybę kas metus organizuoja Departamento teikiamų viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo gaunamomis paslaugomis tyrimus.

Kviečiame Departamento klientus užpildyti apklausą apie JRD veiklą 2020 metais. Apklausa yra anoniminė, o jos pildymas truks 5-7 minutes. Apklausos apie klientų pasitenkinimą Departamento veikla 2020 metais anketą rasite čia: https://jrd.lt/apie-jrd/ivertinkite-jrd-veikla-2

Taip pat primename, kad bet kuriuo metu anonimiškai galima pateikti atsiliepimą (pasiūlymus, pastabas, skundus) apie Departamento suteiktas paslaugas. Anketą atsiliepimams rasite čia: https://jrd.lt/apie-jrd/ivertinkite-jrd-veikla-2/asmenu-aptarnavimo-kokybes-vertinimo-anketa

Dėkojame už skirtą laiką ir galimybę Departamentui tobulėti.

Paieška