Tarptautiniame forume pristatyta virtuali platforma, kuria siekiama prisidėti prie jaunimo nedarbo lygio mažinimo

Birželio 25–27 dienomis Jungtinėje Karalystėje Čathame vykusiame tarptautiniame švietimo forume, skirtame socialiai pažeidžiamo jaunimo profesiniam orientavimui, pristatytas internetinis puslapis  www.provyp.eu .

Šios atviros prieigos internetu platformos tikslas – didinanti skaitmeninių priemonių integraciją mokymosi procese ir jaunų žmonių, ypač socialiai pažeidžiamų, supratimą apie profesinio orientavimo teikiamas galimybes, lavinti jų profesinius įgūdžius, suteikti jiems žinių, padėsiančių integruotis į darbo rinką.

Puslapyje naudingos informacijos ras ne tik jaunimas, bet ir švietimo, socialinių paslaugų ir darbo srities specialistai. Virtualus profesinio orientavimo įrankis apima dešimt skirtingų modulių: Informacinių komunikacinių technologijų tendencijos suaugusiųjų lavinime ir mokymuose, Viešojo administravimo paslaugos darbo neturinčiam jaunimui, Socialinė ekonomika ir integracija į darbo rinką, Pradėkite savo verslą, Naujų gebėjimų būtinybė ieškant tinkamo darbo, Individualizuoto mokymosi galimybės, Socialinės paslaugos pažeidžiamų grupių įtraukčiai, Socialiai pažeidžiamų jaunų žmonių asmeninis tobulėjimas karjeros pradžioje, Atviresnis švietimas galimybių stokojančiam jaunimui, Nuo teorinių žinių link praktikos.

www.provyp.eu  sukurtas įgyvendinant Erasmus+ projektą „Socialiai pažeidžiamų jaunų žmonių profesinis orientavimas“ (Professional Orientation of Vulnerable Young People – PROVYP). Projektu siekiama plėtoti ir teikti užimtumo politikos rekomendacijas Europos, nacionaliniu, regioniniu ir savivaldybių lygmeniu, sudaryti sąlygas socialiai pažeidžiamam jaunimui naudotis atvirais mokymosi šaltiniais, sukurti ir plėtoti profesinio orientavimo virtualią platformą, didinti skaitmeninių priemonių integraciją mokymosi procese, sudaryti sąlygas socialiai pažeidžiamiems jauniems žmonėms mokytis ir didinti jų informuotumą apie naujus mokymosi metodus, padedančius įgyti reikiamą kvalifikaciją ir naujų įgūdžių.

Projekte dalyvauja dešimt organizacijų iš aštuonių ES valstybių: Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Bulgarijos, Portugalijos, Kipro, Vokietijos ir Lietuvos. Lietuvai atstovauja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir Vilniaus verslo kolegija.

Informacija puslapyje prieinama visomis projekte dalyvaujančių šalių kalbomis: lietuvių, anglų, ispanų, italų, bulgarų, graikų, portugalų ir vokiečių.

Paieška