Tarpžinybinis bendradarbiavimas

Jaunimo politika yra horizontali politika, kuri apima jauną žmogų skirtingose viešosios politikos laukuose. Atsižvelgdami į tai, Departamentui labai svarbų užtikrinti bendradarbiavimą su kitomis ministerijomis, įstaigomis. Žemiau pateikiame temas, kurių svarstymuose dalyvauja Departamento arba Jaunimo reikalų tarybos atstovai bei jų vardus ir pavardes.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tam tikrą (-s) sritį (-s), rašykite el. paštu [email protected]

Tema Atsakingas asmuo Suinteresuotos ministerijos
Programa "Globali Lietuva" Gabija Balzarevičiūtė Užsienio reikalų ministerija
Stipendijos jauniems žmonėms grįžtantiems į Lietuvą Darius Grigaliūnas Užsienio reikalų ministerija
Аntidiskriminacinė programa Gintare Stankevičienė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Kaimo plėtros programa Juozas Meldžiukas Žemės ūkio ministerija
Rytų partnerystė ir vystomasis bendradarbiavimas Juozas Meldžiukas Užsienio reikalų ministerija
Atstovavimas Lietuvos Europos Tarybos Jungtinėje taryboje Jaunimui Juozas Meldžiukas Užsienio reikalų ministerija
Viešasis valdymas Juozas Meldžiukas Vidaus reikalų ministerija
Viešasis saugumas Juozas Meldžiukas Vidaus reikalų ministerija
Regionų plėtra Juozas Meldžiukas Vidaus reikalų ministerija
Vietos veiklos grupių klausimai Juozas Meldžiukas Vidaus reikalų ministerija
Jaunimo verslumas Juozas Meldžiukas, Jonas Laniauskas Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas Jonas Laniauskas, Sandra Gaučiūtė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Pilietinio ugdymo programa Jonas Laniauskas Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
4K modelis Jonas Laniauskas, Sandra Gaučiūtė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Profesinis orientavimas Jonas Laniauskas, Gintarė Joteikaitė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Vaikų neformalusis švietimas Jonas Laniauskas, Sandra Gaučiūtė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Lytiškumo ugdymas Gintare Stankevičienė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsuagos ministerija
Jaunimo socialinė atskirtis (palydėjimo paslauga, NEET programos, multidimensinė šeimos terapija) Jonas Laniauskas, Eglė Došienė, Ramūnė Rinkūnienė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Jaunos šeimos Jonas Laniauskas Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Darbas su tautinių mažumų jaunimu Jonas Laniauskas Krašto apsaugos ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Kultūros ministerija
Visuomenės sveikatos fondas Eglė Došienė Sveikatos apsaugos ministerija
Savižudybių prevencijos programa Tania Gurova, Eglė Došienė Sveikatos apsaugos ministerija
Psichinė sveikata Tania Gurova Sveikatos apsaugos ministerija
Palydėjimo paslaugos Eglė Došienė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Lietuvos kultūros ir meno taryba Jaunimo reikalų tarybos narė Skaistė Aleksandravičiūtė Kultūros ministerija
Užimtumo programa Jonas Laniauskas Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Narkomanijos pirminė prevencija Juozas Meldžiukas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, narkomanijos pirminės prevencijos darbo grupė, Nacionalinės darbotvarkės priklausomybių tema rengimas
Liaudies mokyklos (Folk school) Lietuvoje kūrimo analizė Sandra Gaučiūtė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Prieglobstis, migracija ir integracija (dalyvavimas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo Stebėsenos komitete) Karolina Lipnickienė, Jonas Laniauskas Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugos (EEAGRANTS projektas) Jonas Laniauskas, Eglė Došienė Sveikatos apsaugos ministerija, Centrinė projektų valdymo agentūra
Darbo grupė M. K. Čiurlionio metų minėjimo 2025 metai
Gabija Balzarevičiūtė Kultūros ministerija