Finansavimo konkursai

Viena pagrindinių Jaunimo reikalų departamento veiklos krypčių – parama jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms. Kviečiame susipažinti su konkursų nuostatais, kurie padės nuspręsti, kurį finansavimo konkursą labiausiai atitinka projekto idėja ir kokias jos įgyvendinimo priemones geriausia pasirinkti. Prie kiekvienų nuostatų rasite projekto paraišką, kuri bus naudinga ne tik išsamiai pristatant projekto idėją Departamentui, Tarybai ir ekspertams, vertinsiantiems pateiktas paraiškas, bet ir padės projektų autoriams suplanuoti būsimą projektą ir nepamiršti svarbių detalių. Projektų finansavimo sąlygos glaustai aptartos atitinkamame skyriuje, kurio informacija bus naudinga pasirenkant programą, į kurią bus kreiptasi finansavimo, tačiau apsisprendus pateikti paraišką, raginame išsamiau išnagrinėti konkrečius reikalavimus, keliamus paraiškų teikėjams ir patiems projektams ir įtvirtintus konkursų nuostatuose.

Su Jaunimo reikalų departamento 2019-2020 m. finansavimo konkursų apžvalga galite susipažinti čia.

Daugiau informacijos apie 2019-2020 m. finansavimo konkursus galite rasti čia.

Planuojamas 2023 m. finansavimo konkursų skelbimo grafikas

Eil. Nr.

Projektų finansavimo konkurso pavadinimas

Planuojama konkursą paskelbti sopas sistemoje iki:

1.                  

Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2022 m. konkursas

2022 m. kovo 7 d.

2.                  

Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2023-2024 m. konkursas

2022 m. balandžio 15 d.

3.                  

Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo veiklos finansavimo 2022 m.

2022 m. gegužės 2 d.

4.                  

Atvirųjų jaunimo centrų, erdvių veiklos projektų finansavimo 2023 m. konkursas (A ir B priemonės)

2022 m. gegužės 16 d.

5.                  

Darbo su jaunimu gatvėje ir mobiliojo darbo su jaunimu projektų finansavimo 2023 m. konkursas (A ir B priemonės)

2022 m. gegužės 26 d.

6.                  

Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2023-2024 metais konkursas

2022 m. birželio 10 d.

7.                  

Jaunimo dalyvavimo ir atstovavmo stiprinimo projektų finansavimo konkursas 2023-2024 m. (A ir B priemonės)

2022 m. birželio 15 d.

8.                  

Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos finansavimo 2023–2024 m. konkursas (A ir B priemonės)

2022 m. liepos 8 d.

9.                  

Emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų atrankos 2023 m. konkursas

2022 m. liepos 30 d.

10.              

Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2023 m. konkursas

2022 m. rugpjūčio 30 d.

11.              

Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos 2023 m. finansavimo projektų atrankos

2022 m. rugsėjo 28 d.

12.              

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis finansuojamų projektų 2023 m. konkursas

2023 m. sausio 2 d.

13.              

Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis finansuojamų projektų konkursas 2022 m.*

*data ir turinys derinamas atsižvelgiant į esamą situaciją Ukrainoje

Planuojamas 2022 m. finansavimo konkursų skelbimo grafikas

Eil. Nr.

Projektų finansavimo konkurso pavadinimas

Planuojama konkursą paskelbti iki:

1.                  

Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2021 m.

2021 m. kovo 1d.

2.                  

Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021-2022 m.

2021 m. balandžio 1 d.

3.                  

Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2021 m.

2021 m. balandžio 1 d.

4.                  

Regioninių jaunimo ir su jaunimo dirbančių nevyriausybinių organizacijų  stiprinimo programų finansavimui 2021 m.

2021 m. gegužės 1 d.

5.                  

Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2022 – 2023 m.

2021 m. gegužės 10 d.

6.                  

Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2022 m.

2021 m. gegužės 20 d.

7.                  

Mobiliojo darbo su jaunimu projektų finansavimo 2022 m.

2021 m. gegužės 29 d.

8.                  

Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo veiklos finansavimo 2021 m.

2021 m. birželio 1 d.

9.                  

Darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2022 m.

2021 m. birželio 18 d.

10.              

Emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų atrankos 2022 m.

2021 m. liepos 22 d.

11.              

Lietuvos jaunimo sostinės projektų finansavimo 2023 m.

2021 m. liepos 30 d.

12.              

Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2022 m.

2021 m. rugpjūčio 17 d.

13.              

Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2022 m.

2021 m. rugpjūčio 30 d.

14.              

Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos 2022 m. finansavimo projektų atrankos

2021 m. rugsėjo 22 d.

15.              

Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimui 2022–2023 m.

2021 m. rugsėjo 30 d.

16.              

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis finansuojamų projektų

Tikslinama, planuojamas paskelbimas ne anksčiau 2021 m. spalio 15 d.

17.              

Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2022 m. finansuojamų projektų

Tikslinama, planuojamas paskelbimas ne anksčiau 2021 m. spalio 15 d.

18.              

Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021-2022 m.

Pratęsimas pagal konkurso nuostatus

19.              

Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2021–2022 m.

Pratęsimas pagal konkurso nuostatus

20.              

Jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos 2021-2022 m. finansavimo

Pratęsimas pagal konkurso nuostatus

21.              

Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021-2022 m.

Pratęsimas pagal konkurso nuostatus

 

Planuojamas 2021 m. finansavimo konkursų skelbimo grafikas

 

Eil. Nr.

Konkurso pavadinimas

Planuojamas konkurso paskelbimas teisės aktų registre

1.       

Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkursas

Iki 2020 m. spalio 7 d.

2.       

Skelbiamas Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2020 – 2021 metais konkursas

Pratęsimas pagal numatyta tvarką iki 2020 m. gruodžio 31 d. 

3.       

Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkursas

iki 2020 m. spalio 28 d.

4.       

Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos finansavimo 2021 metais projektų atrankos konkursas

Iki 2020 m. lapkričio 27 d.

5.       

Mobiliojo darbo su jaunimu projektų finansavimo 2021 metais konkursas

Iki 2020 m. spalio 14 d.

6.       

Darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2021 metais konkursas

Iki 2020 m. spalio 19 d.

7.       

Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021-2023 metais konkursas

Iki 2020 m. rugpjūčio 26 d.

8.       

Savivladybių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimui 2020–2021 metais konkursas

Pratęsimas pagal numatyta tvarką iki 2020 m. gruodžio 31 d.

9.

Jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos 2021-2022 metais finansavimo konkursas

Iki 2020 m. rugpjūčio 19 d.

10.

Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo
tikslinės programos finansavimo 2021–2022 metais konkursas

Iki 2020 m. rugpjūčio 25 d.

11.       

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2021 m. finansuojamų projektų konkursas

Iki 2020 m. gruodžio 20 d.

12.   

Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos  lėšomis 2021 m. finansuojamų projektų konkursas

Iki 2020 m. gruodžio 20 d.

13.   

Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2021 m. konkursas

Iki 2021 m. vasario 27 d.

14.   

Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkursas

Iki 2020 m. lapkričio 4 d.

15.

Emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų finansavimo 2021 metais konkursas

Iki 2020 m. rugsėjo 30 d.