Neformalus ugdymas

Neformalusis jaunimo ugdymas – veikla, kuria plėtojamos jaunų žmonių asmeninės, socialinės ir edukacinės kompetencijos ir kuri vykdoma ne pagal formaliojo švietimo programas. 

Po neformaliojo ugdymo skėčiu telpa veiklos, kurios paremtos neformalaus ugdymo principais ir apima papildomo ugdymo veiklos, dalyvavimą nevyriausybinių organizacijų projektų veikloje, savanorišką veiklą, darbo su jaunimu formas, tam tikrai atvejais vaikų neformaliojo švietimo veiklas.  Kokių įgūdžių jaunas žmogus gali įgyti dalyvaudamas neformaliojo ugdymo programose? Tai visi įgūdžiai, kurie reikalingi gyvenimui visuomenėje: gebėjimas bendrauti, mokėjimas prisiimti atsakomybę ir atsakomybėmis dalintis, gebėjimas dirbti savarankiškai ir su kitais žmonėmis, teisingai suvokti savo gabumus. Tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje jau suprantama, kad norint viso to išmokti, mokyklos nebeužtenka. Jaunas žmogus šių dalykų turi išmokti pats -  per asmeninę patirtį, taip pat jis gali to išmokti saugioje aplinkoje, patariamas ir lydimas profesionalių jaunimo darbuotojų. Todėl neformalusis ugdymas yra saugi erdvė, kur jaunas žmogus be didelių nuostolių gali eksperimentuoti, kur jo vieta visuomenėje, ką jis nori veikti. Taip pat jaunas žmogus gali atrasti, patirti ir išbandyti savo lyderystę veikdamas grupėje.

Kuriant aprašymą buvo nauduojama Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros informacija

Paieška