Ieškome Jaunimo savanoriškos tarnybos projektų ir programų vadovo darbui Vilniuje 2

Ieškome Jaunimo savanoriškos tarnybos projektų ir programų vadovo darbui Vilniuje. Su darbuotoju bus sudaroma neterminuota sutartis. Numatomas darbo krūvis – 40 valandų per savaitę, darbo užmokesčio koeficientas nuo 6,3 iki 8,0 (priklausomai nuo profesinio darbo stažo). 

Darbo funkcijos:

- koordinuoti ir prižiūrėti Departamento vykdomos Jaunimo savanoriškos tarnybos programos įgyvendinimą;

- rengti Jaunimo savanoriškai tarnybai reikalingų dokumentų (instrukcijų, nuostatų, metodikų, taisyklių ir kt.) projektus, juos įvertinti ir pateikti savo pastabas ir pasiūlymus;

- koordinuoti projektų įgyvendinančių darbuotojų vykdomas funkcijas ir veiklas;

- kaupti, sisteminti ir teikti reikalingus duomenis, informaciją, dokumentus programos vykdytojams, dalyviams ir kontroliuojančioms institucijoms;

- teikti metodinę pagalbą asmenims, įgyvendinantiems Jaunimo savanorišką tarnybą;

- organizuoti Jaunimo savanoriškos tarnybos renginius, mokymus, tyrimus;

- administruoti ir tobulinti Jaunimo savanoriškos tarnybos informacinę sistemą;

- įgyvendinti priimančių ir savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo procesą;

- tikrinti Jaunimo savanoriškos tarnybos vykdytojų teikiamus dokumentus.

Reikalavimai kandidatui:

- turėti universitetinį ar jam prilygstantį socialinių mokslų išsilavinimą;

- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;

- turėti ne mažiau nei dviejų metų savanoriškos veiklos patirties;

- turėti ne mažiau nei vienerių metų administravimo srities patirties;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti atlikti teisės aktų, projektų analizę, teikti išvadas bei pasiūlymus, rengti raštus;

- gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo tvarką;

- turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius;

- sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

Dokumentų pateikimo terminas - 2020 m. gegužės 15 d. imtinai.

Dokumentus prašome teikti elektroniniu paštu [email protected]

Kontaktinis asmuo – Vyriausioji patarėja Tania Gurova, [email protected], tel. (8 61603883)

Paieška