Skelbiami Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2016 metais finansuojamų projektų konkurso rezultatai!

Skelbiami Lietuvos ir Ukrainos jaunimo tarybos fondo lėšomis 2016 metais finansuojamų projektų konkurso rezultatai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. A1-229 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ punktu 1.2.1. „Suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atstovauti jaunimo politiką tarptautinėse darbo grupėse, institucijose bei organizacijose, inicijuoti ir įgyvendinti tarptautinius protokolus, projektus ir renginius jaunimo politikos srityje, inicijuoti ir įgyvendinti tarpžinybinę ir tarpsektorinę veiklą, programas ir priemones“, 1.5.3. punktu „administruoti Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos veiklą Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimą dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1175 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos patvirtinimo“ bei Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos komiteto 2016 m. gruodžio 7 d. posėdžio  protokolu Nr. 9P-05-(5.10).

Direktoriaus įsakymą galite rasti čia.

JRD informacija

Paieška