Tiksliname informaciją dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų konkurso paraiškų teikimo termino

Informuojame, kad Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdomoje informacinėje paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistemoje klaidingai nurodyta Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų konkurso pabaigos data – 2021 m. vasario 3 d. Pagal Konkurso nuostatų 35 punktą Konkursui paraiška kartu su nuostatų 34 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Departamentui turi būti pateikti ne vėliau kaip 2021 m. sausio 31 d. Paraiška gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku. Nuo 2021 m. vasario 1 d. paraiškos nebus priimamos.

Apgailestaujame dėl atsiradusių nepatogumų.

 

Paieška