Pakartotinė atranka į kuriamo tarpžinybinio ekspertų tinklo 3 temines grupes

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skelbia pakartotinę atranką į kuriamo tarpsektorinio bendradarbiavimo principu ekspertų tinklo 3 temines grupes.

Tinklo tikslas -  analizuoti klausimus, susijusius su jaunimu įvairiose politikos srityse bei teikti rekomendacijas Departamentui dėl planavimo dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo, priemonių įgyvendinimo. Departamentas, remdamasis ekspertų tinklo narių įžvalgomis bei atsižvelgdamas į turimą informaciją, teiks rekomendacijas įvairioms institucijoms dėl jaunimui palankių sprendimų, paslaugų.

Todėl kviečiame visus, turinčius kompetencijos ir motyvaciją dalyvauti, registruotis į Ekspertų tinklą. Registruotis galima iki 2021 m. vasario 1 dienos nuspaudus šią nuorodą:

Temos, į kurias kviečiami ekspertai:

I. Aplinkosauga ir jaunimas

  1. Jaunimo švietimas ir ugdymas tvariai plėtrai

II. Neįgalūs jauni žmonės

  1. Neįgaliųjų ugdymas, konsultavimas, karjeros planavimas, integracija į darbo rinką
  2. Neįgalaus jaunimo integracija į visuomenę;
  3. Socialinės paslaugos neįgaliam jaunimui ir šeimos nariams;
  4. Visuomenės ir darbdavių požiūrio į neįgaliuosius formavimas

III. Kitoms tautybėms priklausantis jaunimas ir jo integracija į visuomenę

  1. Tautinių mažumų jaunimo integracija ir savirealizacija Lietuvoje;
  2. Kitoms tautybėms priklausančio imigrantų jaunimo socializacija ir integracija.

Eskpertus atrinks Departamento sudaryta komisija.

Ekspertų darbas yra neapmokamas. 

Jeigu Jums kiltų klausimų, rašykite [email protected]  arba skambinkite tel. +37064790003.

Dėkojame.

Paieška