Komisijos posėdžiai

2022 metai

Komisijos posėdžio, vyksiančio 2021 m. sausio 5 d. 15.00 val. (nuotoliniu būdu), darbotvarkė:

1. Ekspertų paraiškų vertinimo rezultatų pristatymas ir aptarimas.

2. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas.

3. Kiti klausimai.

Kilus klausimams dėl dalyvavimo posėdyje, kreipkitės į Gabiją Balzarevičiūtę, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunesniąją koordinavimo specialistę, tel. 8 683 63071, el. p. [email protected]

                                                                                                                                                                           

2021 metai

Komisijos posėdžio, vyksiančio 2021 m. vasario 9 d. 13.00 val. (nuotoliniu būdu), darbotvarkė:

1. Ekspertų paraiškų vertinimo rezultatų pristatymas ir aptarimas.

2. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas.

3. Kiti klausimai.

Kilus klausimams dėl dalyvavimo posėdyje, kreipkitės į Gabiją Balzarevičiūtę, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunesniąją koordinavimo specialistę, tel. 8 683 63071, el. p. [email protected]

                                                                                                                                                                            

2020 metai

Komisijos posėdžio, vyksiančio 2020 m. balandžio 9 d. 11.00 val. (nuotoliniu būdu), darbotvarkė:

 • Projektų sąmatų ir įsakymu skirtų lėšų sumų neatitikimų pristatymas
 • Komisijos sprendimo dėl pareiškėjų sąmatų patikslinimo priėmimas
_____________________________________________________________________________________

Komisijos posėdžio, vyksiančio 2020 m. kovo 13 d. 10.00 val.  Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

 • Patikslintų sąmatų ir veiklų planų vertinimo rezultatų pristatymas
 • Komisijos narių vertintos paraiškos rezultatų pristatymas
 • Komisijos sprendimo dėl rekomendacijos JRD direktoriui priėmimas
_____________________________________________________________________________________

Komisijos posėdžio, vyksiančio 2020 m. vasario 26 d. 10.00 val.  Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

 • Konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų pasirašymas
 • Ekspertų paraiškų vertinimo rezultatų pristatymas ir aptarimas
 • Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas
 • Kiti klausimai
_____________________________________________________________________________________

Komisijos posėdžio, vyksiančio 2020 m. sausio 23 d. 10.30 val.  Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1) Konfidencialumo ir nešališkumo deklaracijų pasirašymas;
2) Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso (toliau - Konkursas) komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamento (toliau – Reglamentas) pristatymas;
3) Konkurso nuostatų pristatymas;
4) Paraiškų formaliųjų kriterijų vertinimo pristatymas;
5) Kiti klausimai.
_____________________________________________________________________________________

2019 metai

Komisijos posėdžio,  vyksiančio 2019 m. balandžio 15 d. 10.00 val.  Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.

2. Ekspertų paraiškų vertinimo rezultatų pristatymas ir aptarimas.

3. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas.

4. Kiti klausimai

_____________________________________________________________________________________

(Posėdis neįvyko) Komisijos posėdžio,  vyksiančio 2019 m. balandžio 5 d. 9.00 val.  Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.

2. Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkurso ekspertų vertinimo lentelės pristatymas.

3. Paraiškų, turinio vertinimo, svarstymas ir rekomendacijų rengimas.

4. Kiti klausimai

_____________________________________________________________________________________

Komisijos posėdžio,  vyksiančio 2019 m. kovo 8 d. 9.00 val.  Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.

2. Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkurso komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamento (toliau – reglamentas) pristatymas.

3.  Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkurso nuostatų bei formaliųjų kriterijų vertinimo lentelės pristatymas.

4. Paraiškų, neatitikusių formaliųjų kriterijų vertinimo, svarstymas.

5. Kiti klausimai

 _____________________________________________________________________________________

2018 metai

Komisijos posėdžio,  vyksiančio 2018 m. gegužės 9 d. 10 val.  Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.

2. Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos finansavimo 2018 metais konkurso komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamento (toliau – reglamentas) pristatymas.

3.  Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos finansavimo 2018 metais konkurso nuostatų bei formaliųjų kriterijų vertinimo lentelės pristatymas.

4. Paraiškų, neatitikusių formaliųjų kriterijų vertinimo, svarstymas.

5. Kiti klausimai

 

Komisijos posėdžio,  vyksiančio 2018 m. gegužės 10-11 d.  darbotvarkė:

1. Paraiškų, neatitikusių formaliųjų kriterijų vertinimo, svarstymas.

5. Kiti klausimai

 

Komisijos posėdžio,  vyksiančio 2018 m. gegužės 21 d. 10 val.  Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.

2. Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos finansavimo 2018 metais konkurso nuostatų bei turinio vertinimo lentelės pristatymas.

3. Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos finansavimo 2018 metais konkurso nuostatų bei turinio vertinimo suvestinės lentelės pristatymas.

4. Paraiškų, turinio vertinimo, svarstymas ir rekomendacijų rengimas.

5. Kiti klausimai

 

Komisijos posėdžio,  vyksiančio 2018 m. birželio 27 d. 10 val.  Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.

2.  Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos finansavimo 2018 metais konkurso ekspertų vertinimo lentelės pristatymas.

3. Paraiškų, turinio vertinimo, svarstymas ir rekomendacijų rengimas.

4. Kiti klausimai

 

Komisijos posėdžio,  vyksiančio 2018 m. liepos 10 d. darbotvarkė:

1. Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos finansavimo 2018 metais konkurso ekspertų vertinimo lentelės pristatymas.

2. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas.

 

Komisijos posėdžio,  vyksiančio 2018 m. liepos 18 d. darbotvarkė:

1. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas.

 

Komisijos posėdžio,  vyksiančio 2018 m. rugpjūčio 21 d. 13 val.  Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

 1. Pasaulio lietuvių jaunimo organizacijos Lietuvoje projekto Nr. 1K-1.7-04 (5.28)/RUM-4 svarstymas.

 

Komisijos posėdžio,  vyksiančio 2018 m. rugpjūčio 24 d.  Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

 1. Pasaulio lietuvių jaunimo organizacijos Lietuvoje projekto Nr. 1K-1.7-04 (5.28)/RUM-4 svarstymas.

 

 Kilus klausimams dėl dalyvavimo posėdyje, kreipkitės į Gabiją Balzarevičiūtę, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunesniąją koordinavimo specialistę, tel. 8 683 63071, el. p. [email protected]

Paieška