Kur ir kaip pranešti apie korupciją

Informaciją, kaip pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, korupciją, rasite Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos svetainėje.

 

Asmuo, kurį su Departamentu sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), apie pažeidimus šioje įstaigoje, turi teisę pateikti informaciją Departamente veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu. Detalesnę informaciją rasite čia.

Kiti asmenys gali pranešti apie Departamento darbuotojų galimus korupcinio pobūdžio pažeidimus, susijusius su Departamento veikla, informaciją pateikdami el. paštu [email protected]

Atmintinė, ką turi žinoti valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, susidūręs su korupcija.

Departamentas užtikrina asmenų, pateikusių informaciją, asmens duomenų konfidencialumą

Departamentas, gavęs duomenų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, turimą informaciją pateikia Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) ir kitoms įstaigoms pagal kompetenciją.

Pranešti apie korupciją galite ir Specialiųjų tyrimų tarnybai

1) raštu (Jakšto g. 6, Vilnius)

2) visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis),

3) elektroniniu paštu [email protected], faksu (8 5) 266 3307

4) STT interneto svetainėje www.stt.lt palikdami pranešimą.

5) tiesiogiai kreipiantis į STT pareigūnus STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba Tarnybos teritoriniuose padaliniuose: Kaune, Spaustuvininkų g. 7; Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22; Šiauliuose, Vilniaus g. 140; Klaipėdoje, Pilies g. 12A.

Atsakomybę už nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas nustato Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas: kyšininkavimą (225 str.), prekybą poveikiu (226 str.), papirkimą (227 str.), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 str.), tarnybos pareigų neatlikimą (229 str.).

 

Pranešimai, kuriuose nėra duomenų apie galimus korupcinio pobūdžio pažeidimus, perduodami nagrinėti bendra tvarka pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas.

Paieška