Dovanų politika

JRD vadovaujamės nuline dovanų politika, todėl gautas dovanas grąžiname. Išimtys taikomos tik ne didesnėms negu 150 eurų vertės dovanoms, gautoms pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su darbuotojo pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtoms dovanoms su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika arba kai paslaugomis yra naudojamasi tarnybiniais tikslais. Jei dovanos vertė viršija nurodytą sumą, ji tampa valstybės nuosavybe, yra įvertinama ir saugojama teisės aktų nustatyta tvarka.

Kaip elgiamės gavę dovaną?

  • Ne reprezentacijai skirtų dovanų ir dovanų, gautų ne pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, mūsų darbuotojai nepriima arba, gavę jas paštu, nedelsdami perduoda atitikties pareigūnui, kad dovana būtų grąžinta.
  • Neturint informacijos apie dovanos teikėją, ji perduodama labdarai.

Visais atvejais dovanos gavimo, teikimo ar atsisakymo faktas registruojamas

Skatiname skaidrumo bei atvirumo politiką, todėl, pastebėję galimą korupcijos, profesinės etikos ar kitokį pažeidimą, bet kurie su mūsų veikla susiję ar susiduriantys asmenys kviečiami apie tai pranešti el. paštu [email protected] Gautos informacijos turiniui ir pranešėjo duomenims yra taikomas konfidencialumo principas ir jie žinomi tik pranešimą nagrinėjantiems asmenims.

Paieška