Rytų kraštų lietuvių jaunimo suvažiavimas Kijeve

Spalio 14-16 dienomis Kijeve į mokymus rinkosi atstovai iš keturių Rytų Europos šalių: Gruzijos, Armėnijos, Baltarusijos ir Ukrainos.

Pirmąsyk vykusių tokio pobūdžio mokymų tikslas – pasikeisti patirtimi, aptarti 2017 metų tikslus, uždavinius, pagrindinius iššūkius, motyvuoti organizacijos narius bei sudaryti bendrų regioninių projektų planą 2017 metams. Viena iš pagrindinių šių metų mokymų temų buvo bendradarbiavimas su Lietuvos institucijomis ir NVO. Mokymus vedė lektorė Toma Kumžienė. 

Lietuvos Respublikos ambasadoje Kijeve vykusių mokymų metu LR ambasadorius Ukrainoje Marius Janukonis pasveikino susirinkusiuosius, pristatė šalies situaciją, aptarė perspektyvas, pakvietė jaunimą iš kitų šalių jungtis prie bendrų projektų.

Mokymuose dalyvavusi Pasaulio lietuvių jaunimo organizacijos (PLJO) Lietuvoje vadovė Ieva Davydenko prisatė Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos, jos narių ir atstovybės misiją, tikslus, veiklos principus, pasidalino patirtimi apie kitų šalių lietuvių jaunimo sąjungose vykdomus projektus, finansavimo šaltinius, projektų valdymą, pristatė šiuo metu aktualias įvairių institucijų programas bei projektų finansavimo galimybes 2017 metams.

Lietuvių jaunimo atstovai iš Gruzijos, Armėnijos, Ukrainos ir Baltarusijos aktyviai dalinosi mintimis, idėjomis, pristatė projektus, įgyvendintus savo šalyse bei kūrė ir vertino įvarių tarpregioninių veiklų ir iniciatyvų įgyvendinimo galimybes, planavo organizacijos veiklas 2017-tiems metams.         

„Be galo smagu matyti tiek aktyvaus lietuvių jaunimo iš įvairių Rytų Europos šalių. Lietuvių bendruomenės aktyvumas, veikla, pristatanti Lietuvą bei ryšių su mūsų šalimi palaikymas yra itin svarbus ir reikalingas”, - džiaugėsi mokymų lektorė Toma Kumžienė.

Paieška