Skelbiami Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2017 metais finansuojamų projektų konkurso rezultatai!

Skelbiami Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2017 metais finansuojamų projektų konkurso rezultatai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. A1-229 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ 1.5.1. punktu “administruoti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų  fondo veiklą Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos susitarimą dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 704 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr.81-3329),  2007 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo 5 str. 2 dalimi bei Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo reglamento nauja redakcija, patvirtinta 2011 m. lapkričio 29 d. 6 str. 10 dalimi bei Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo Komiteto 2017 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 26 „Dėl lėšų skyrimo“.

Direktoriaus įsakymą dėl konkurso rezultatų galite rasti  čia.

Daugiau informacijos dėl finansavimo bus pateikta JAVAKIS sistemoje. Kilus klausimų galite kreiptis el. paštu: [email protected]

Paieška