Skelbiama atranka į renginį Estijoje „Jaunimui draugiška bendruomenė“

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Departamentas), vadovaudamasis susitarimu tarp Lietuvos ir Flandrijos, rengia atranką į renginį „ Jaunimui draugi š ka bendruomen ė “ (angl. “Youth friendly community“) vyksiantį Estijoje. Renginyje kviečiami dalyvauti asmenys, turintys darbo su jaunimu patirties vietos lygmeniu.

Seminaro vieta : Talinas, Estija

Seminaro laikas :  2016 m. spalio 24-28 d.

Seminaro dalyviai : su jaunimu dirbantys specialistai iš Lietuvos, Belgijos, Latvijos ir Estijos

Atrankoje gali dalyvauti : jaunimo darbuotojai, jaunimo reikalų koordinatoriai, jaunimo atstovai (apskritieji stalai, jaunimo tarybos, NVO), vietos lygmens (savivaldybių) politikos / planų rengėjai

Seminaro tikslas : diskutuoti apie daugiau jauniems žmonėms skirtų vietų vietos lygmeniu, kurios padėtų kurti jaunimui draugišką bendruomenę.

Seminaro u ž daviniai:  

  • identifikuoti gerąsias praktikas, inovatyvius metodus jaunimo įtraukimui.
  • Teikti konkrečias rekomendacijos ir pasiūlymui nacionaliniam ir regioniniam lygui (skirti daugiau dėmesio renginio rezultatų sklaidai pasinaudojant skirtingais metodais (straipsniai, susitikimai, įvairaus pobūdžio renginiai).
  • Kurti idėjas ateities projektams (įskaitant planą dėl galimo finansavimo).
  • Palaikyti bendradarbiavimą su egzistuojančiais partneriais.

Daugiau informacijos apie seminarą galite atsiųsti čia ( angl ų  kalba ).

Dalyvavimo i š laidos : tarptautinės kelionės Vilnius-Talinas-Vilnius ir medicininių išlaidų draudimą šios kelionės metu apmoka Departamentas. Viešnagės Estijoje (įskaitant apgyvendinimą, maitinimą, transportavimą šalies viduje pagal numatytą darbotvarkę) išlaidas apmoka Estijos pusė. Kelionės iki Vilniaus išlaidas dengia siunčianti organizacija arba pats dalyvis.

Reikalavimai:

  • Amžius nuo 18 metų.
  • Geros anglų kalbos žinios.
  • Turėti patirties dirbti ir įtraukti naujas tikslines jaunimo grupes (mažiau galimybių turintys, atokiose vietovėse gyvenantys, per anksti pasitraukę iš švietimo įstaigų ir pan.)
  • Būti motyvuotu ir turėti galimybę iš anksto ruoštis seminarui (t. y. atlikti paskirtas užduotis iki seminaro).
  • Domėtis ir gebėti diskutuoti seminaro tema.
  • Turėti galimybę dalintis įgytomis žiniomis ir užtikrinti informacijos sklaidą.

Dalyvio anket ą galite parsisiųsti čia ( angl ų  kalba ).

Užpildytų dalyvių anketų anglų kalba laukiame adresu [email protected] iki 2016 m. rugs ė jo 25 d.

Po paraiškų vertinimo atrankos rezultatai bus skelbiami Departamento svetainėje (www.jrd.lt), o atrinkti dalyviai bus informuojami asmeniškai.

Telefonas pasiteiravimui:

Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Milda Petkevičiūtė, Tel. (8-5) 2497 117

JRD informacija

Paieška