Kviečiame tapti JTBA mokymų vadovų tinklo nariu

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (toliau – Agentūra) skelbia atranką tapti Agentūros mokymo vadovų tinklo nariu.

Šio tinklo nariai, vykdydami įvairias nacionalines bei tarptautines mokymosi veiklas, padeda įgyvendinti Agentūros administruojamų Europos Sąjungos programų – „Erasmus+“ jaunimo srities bei „Europos solidarumo korpuso“ – kokybinius reikalavimus, kelti ES jaunimo projektų įgyvendintojų kompetencijas ir projektų veiklų kokybę, stiprinti darbą su jaunimu Lietuvoje.  

Šįkart prisijungti prie tinklo kviečiame tiek mokymo vadovus, tiek mokymo vadovus-stažuotojus.

KĄ VEIKIA MOKYMO VADOVŲ TINKLO NARIAI?

Mokymo vadovų tinklo nariai rengia ir įgyvendina įvairias nacionalines bei tarptautines mokymosi veiklas*, skirtas jaunimui, dirbantiems su jaunimu, esamiems ir potencialiems programų dotacijų gavėjams, programų dalyviams ir pan.  

*Mokymai ir kitos tikslinės veiklos gali būti įgyvendinamos tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu.

Pagrindinės tinklo narių veiklos:

 • ugdomoji veikla, kuri gali apimti vietinių, nacionalinių ar tarptautinių mokymo kursų, seminarų, ir kt. renginių (toliau visa tai vadinama mokymo kursais) planavimą, organizavimą, įgyvendinimą* ir įvertinimą;
 • ataskaitų apie vestus mokymo kursus rengimas ir pateikimas Agentūrai;
 • metodinės mokomosios medžiagos, naujų mokymo modelių rengimas;
 • esant poreikiui, Agentūros darbuotojų, kitų mokymo vadovų tinklo narių ir programomis besinaudojančių asmenų konsultavimas neformaliojo ugdymo bei kitomis temomis, kuriomis turima specifinių žinių ir kurios aktualios jaunimo sektoriaus kontekste;
 • dalyvavimas mokymo vadovų tinklo susitikimuose, inicijuojamuose narių arba Agentūros.

Detaliai su mokymo vadovų tinklo narių pareigomis ir atsakomybėmis galite susipažinti ČIA. PDF >

KAS SIŪLOMA MOKYMO VADOVŲ TINKLO NARIAMS?

Agentūra mokymo vadovų tinklo nariams siūlo:

 • galimybę kelti kvalifikaciją, gilinti žinias, įgyti naujos patirties mokymo kursų, stažuočių metu Lietuvoje ir užsienyje;
 • galimybę dirbti tarptautinėse mokymo vadovų komandose;
 • apmokėjimą už darbą renginiuose, remiantis fiksuotais vienos dienos įkainiais pagal Agentūroje nustatytą tvarką (galioja tik mokymo vadovams; stažuotojams stažuotės laikotarpiu nėra mokama);
 • galimybę  teikti pasiūlymus dėl Agentūros mokymo strategijos, jos įgyvendinimo priemonių.

KOKIE YRA REIKALAVIMAI MOKYMO VADOVAMS?

Siekiantys tapti mokymo vadovais turi būti pravedę bent 5 mokymus*, iš kurių bent 3 būtų ne trumpesni kaip trijų dienų.

Siekiantys tapti stažuotojais turi būti pravedę bent 3 mokymus*, iš kurių bent 2 būtų ne trumpesni kaip trijų dienų.

*Mokymo kursus, seminarus, užsiėmimus ir pan. veiklas jauniems žmonėms, paremtas neformaliojo ugdymo principais.

Bendri reikalavimai abiem pozicijoms:

 • būti ne jaunesniems nei 23 metų amžiaus;
 • būti susipažinus su programos „Erasmus+“ jaunimo sritimi;
 • būti susipažinus su „Europos solidarumo korpuso“ programa;
 • būti susipažinus su „Youthpass“ įrankiu;
 • turėti patirties su tarpkultūriškumo, savanorystės, kompetencijų kėlimo, solidarumo skatinimo bendruomenėse temomis;
 • labai gerai mokėti anglų kalbą (bent B2 lygiu);
 • išmanyti jaunimo (politikos) situaciją, būti susipažinus su jaunimo sektoriaus veikla, jo specifika ir problematika  Lietuvoje bei Europoje;
 • išmanyti darbo su jaunais žmonėmis, jų grupėmis specifiką; būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės bei norminiais aktais, reglamentuojančiais darbo su nepilnamečiais specifiką;
 • turėti teisę užsiimti mokymo veikla (pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos vykdymo pažymą);
 • mokėti teikti pirmąją medicinos pagalbą;
 • gebėti dirbti su įvairiomis tikslinėmis grupėmis, valdyti neįprastas ir konfliktines situacijas;
 • turėti ir gebėti pagrįsti reikalingas kompetencijas (reikiamų kompetencijų sąrašas pateikiamas ČIA PDF >).

KANDIDATAVIMO IR ATRANKOS PROCESAS

Norinčius prisijungti prie mokymo vadovų tinklo prašome užpildytą kandidato anketą iki 2020 m. lapkričio 15 d. (imtinai). 

KANDIDATO ANKETA ČIA.

Atrankos procesas vyks taip:

 • Pokalbiai su pirmąjį atrankos etapą praėjusiais kandidatais planuojami 2020 m. lapkričio 30 d.–gruodžio 11 d. (bus informuojama asmeniškai).
 • Galutinį sprendimą dėl mokymo vadovų ir mokymo vadovų-stažuotojų priima Atrankos komitetas, kurį sudaro esami mokymo vadovų tinklo ir Agentūros atstovai. Atrinktų naujų tinklo narių sąrašą planuojama paskelbti Agentūros tinklalapyje www.jtba.lt iki 2020 m. gruodžio 16 d.

Naujiems tinklo nariams Agentūra rengs susitikimą, kurio metu bus supažindinama su Agentūros mokymo vadovų tinklo veikla.

Atnaujintas mokymo vadovų tinklas pradės dirbti nuo 2021 m. sausio mėn.

Mokymo vadovai atrenkami 2 metų kadencijai (2021–2022 m.). Stažuotojai atrenkami 1 m. stažuotės programai, po kurios bendrai sprendžiama dėl stažuotojo tapimo mokymo vadovu likusiam kadencijos terminui.

KONTAKTINIS ASMUO

Kilus bet kokiems su mokymo vadovų tinklu susijusiems klausimams kreipkitės į Eleną Daukšaitę  el. paštu [email protected].

Susiję dokumentai:

Paieška