Struktūrinio dialogo veikėjai bei darbo procesas

1.    Europos priežiūros komitetas
Šis ES komisijos sušaukiamas organas susirenka aptarti kiekvieną 18 mėnesių laikotarpį. Europos priežiūros komitetą sudaro: trijų pirmininkaujančių valstybių narių, jaunimo reikalų ministerijų, nacionalinių jaunimo tarybų ir programos „Veiklus jaunimas“ nacionalinių agentūrų, taip pat Europos Komisijos ir Europos jaunimo forumo atstovai. Atitinkamais atvejais konsultuojamasi su jaunimo reikalų srityje dirbančiais mokslinių tyrimų darbuotojais ir su asmenimis, dirbančiais su jaunimu. Šio komiteto tikslai yra:

  • Struktūrinio dialogo proceso koordinavimas.
    Paramos struktūros sukūrimas metodinei paramai teikti, siekiant užtikrinti struktūrinio dialogo palaikymo ES lygiu tęstinumą.
  • Rinkti bei skleisti geros praktikos pavyzdžius.
  • Padėti efektyviai funkcionuoti nacionalinėms darbo grupėms.
  • Pržiūrėti ir įvertinti struktūrinio dialogo procesą.

2.    Nacionalinės darbo grupės
Kiekviena ES šalis sudaro savo nacionalines darbo grupes. Jos nariais yra: jaunimo reikalų ministerijų, nacionalinių jaunimo tarybų, vietos ir regionų jaunimo tarybų, jaunimo organizacijų atstovai, su jaunimu dirbantys asmenys, įvairūs jauni asmenys ir jaunimo reikalų srityje dirbantys mokslinių tyrimų darbuotojai. Valstybes narės rezoliucijoje skatinamos, esant galimybei, tokiose grupėse nacionalinėms jaunimo taryboms suteikti vadovaujamąjį vaidmenį. Nacionalinių darbo grupių uždaviniai:

  • Užtikrinti dalyvaujamąjį procesą valstybėse narėse.
  • Rengti konsultacijas tarp jaunų žmonių ir jaunimo organizacijų ES šalių narių lygmeniu.

Lietuvos nacionalinė grupė yra tvirtinama Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu. Šiuo metu Nacionalinę darbo grupę sudaro žmonės iš Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT), Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM), Jaunimo reikalų departamento (prie SADM), Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (JTBA), Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos (NJRKA), Darbo ir socialinių tyrimų institutas bei Politikos analizės ir tyrimų instituto. Lietuvos nacionalinės darbo grupės narius rasite čia .

Europos jaunimo forumas

Europos jaunimo forumas atstovauja beveik visos Europos jaunimą ir yra svarbiausia skėtinė organizacija, kurios vienas iš svarbiausių vaidmenų struktūriniame dialoge – užtikrinti jo sklandžią eigą. Forumas nuolat dalyvauja organizuojant jaunimo renginius, bei atstovauja jaunų žmonių interesams europinio lygio institucijose. Daugiau informacijos apie forumą rasite čia .

Darbo procesas

Struktūrinio dialogo darbo procesas vyksta ciklais, kurio vieno trukmė – 18 mėnesių. Per šį laikotarpį  ES institucijos, politikos formuotojai su jaunimo pagalba diskutuoja tam tikromis, iš anksto numatytomis, temomis. Ciklo pabaigoje parengiama ES tarybos rezoliucija, kuri yra didžiausias galimas politinis struktūrinio dialogo rezultatas.

 

 

Daugiau informacijos apie struktūrinio dialogo veikėjus ir darbo procesą galite rasti čia .

 

JRD informacija

Paieška