Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Jaunimo iniciatyvų ir Tarpinstitucinio bendradarbiavimo jaunimo srityje projektų finansavimo 2017 metais konkursus

Informuojame, kad yra paskelbti Jaunimo iniciatyvų ir Tarpinstitucinio bendradarbiavimo jaunimo srityje projektų finansavimo 2017 metais konkursai:

http://www.socmin.lt/lt/konkursai/projektu-konkursai/tarpinstitucinio-bendradarbiavimo-jaunimo-r1qv.html

http://www.socmin.lt/lt/konkursai/projektu-konkursai/jaunimo-iniciatyvu-projektu-ucme.html

Paraiškos šiems konkursams  galima teikiamos  iki 2017 m. vasario 17 d.  (imtinai) adresu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija A. Vivulskio g. 11, LT 03610 Vilnius.

Detalesnė informacija ir asmens, atsakingo už konkursą, kontaktai yra pateikiami nuorodose.

Paieška