Tavo galimybės ES

Lietuvos jaunimui pastaruoju metu vis aktualesne tampa informacija apie Europos Sąjungos atveriamas galimybes. Neseniai Lietuvoje pradėjusi veikti informacinė patariamoji tarnyba EURODESK kaip tik ir yra skirta palengvinti informacijos, naudingos jaunimui, paieškas.

Programos EURODESK tikslas - teikti jaunimui ir dirbantiems su jaunimu asmenims aktualią informaciją iš Lietuvos ir visos Europos bei formuoti jaunimo informavimo politiką Lietuvoje.

Apsilankę svetainėje www.europa.eu.int/youth rasite informacijos apie Europos Sąjungos programas, tiesiogiai susijusias su švietimu, mokymu ir jaunimo aplinka. Čia taip pat pateikiama informacija, skirta švietimui sveikatos srityje (AIDS, narkotikai, piktnaudžiavimas alkoholiu), mobilumo klausimams (darbas, gyvenimas ir studijos užsienyje) ir kitoms jaunimui aktualioms temoms.

Populiarinant EURODESK programą, siekiama paskatinti jaunimą naudotis ne tik šia informacijos baze, kuri padeda lengvai prieiti prie visos europinės ir nacionalinės informacijos, bet ir pačiu internetu. Lietuvos dalyvavimas EURODESK programoje užtikrins svarbios informacijos skleidimą bei kaitą jaunimo ir dirbančiųjų su juo tarpe.

Šiuo metu aktyviai veikia 30 nacionalinių partnerių 28 šalyse. Šios organizacijos turi daugiau nei 500 vietinių EURODESK partnerių vietiniame ir regioniniame lygmenyse. Į EURODESK programos įgyvendinimą vėliau įsitrauks ir vietiniai partneriai Lietuvoje- skėtinės jaunimo organizacijos (“apskritieji stalai”), informacijos centrai ir kitos nevyriausybinės organizacijos, susijusios su jaunimo veikla. Vietinių partnerių tinklas bus nuolatos plečiamas.

Programos EURODESK administravimas Lietuvoje Valstybinės jaunimo reikalų tarybos sprendimu buvo perduotas Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai.

Informacija atnaujinta 2016 07 05.

Paieška