Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbia projektų konkursą 2018 metams

Tautinių mažumų departamentas, įgyvendindamas Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatybę programą, skelbia kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, konkursą 2018 metams.

Paraiškas daliniam finansavimui gauti (skiriama ne daugiau kaip 80 procentų visų projektui įgyvendinti reikalingų lėšų) iki 2017 m. gruodžio 8 d. gali teikti Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į 2018 metų projektų prioritetines temas ir naujoves:

  • kviesdami Lietuvos tautines bendruomenes švęsti atkurtos Lietuvos gimtadienį, ypatingai laukiame kultūros projektų, skirtų Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui;
  • siekdami skatinti Pietryčių Lietuvos ir kitų šalies regionų mokyklų tarpkultūrinį dialogą, tautinių mažumų kultūros sklaidos ir kultūrinio bendradarbiavimo Pietryčių Lietuvoje srityje išskyrėme mokyklų tarpkultūrinio bendradarbiavimo ir dialogo skatinimo prioritetą. Šiai sričiai paraiškas gali teikti ir bendrojo lavinimo mokyklos.
  • skatindami pilietiškai atsakingą ir nediskriminuojantį visuomenės informavimą tautinių mažumų klausimais, visuomenės kritinį mąstymą ir atsparumą informacinėms grėsmėms bei medijų ir informacinio raštingumo ugdymą, išskyrėme tarpkultūrinio dialogo skatinimo ir tautinių mažumų kultūrų sklaidos visuomenės informavimo priemonėse prioritetą. Šiai sričiai paraiškas kviečiame teikti tautinių mažumų žiniasklaidos priemones ir visuomenės informavimo priemones, įgyvendinančias tautinių mažumų tematikos projektus.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Konkurse numatytos srities "tautinių mažumų kultūros sklaida ir kultūros bendravimas Pietryčių Lietuvoje" prioritetas - tautinių mažumų vaikų ir jaunimo pilietiškumo skatinimas.

Prieš pildant paraišką prašome atidžiai perskaityti  Kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą . Paraiškoje pasirinkite vieną iš I skirsnyje nurodytų prioritetų (6.1, 6.2 arba 6.3). Projektui įgyvendinti numatomos išlaidos turi būti pagrįstos ir realios. Atkreipiame dėmesį, kad pagal šią programą nefinansuojami fizinių asmenų ir pelno siekiančių juridinių asmenų projektai bei kultūros objektų (pastatų) rekonstravimo ir kapitalinio remonto, ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos.

Kartu būtina pateikti pareiškėjo vadovo parašu patvirtinta juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją, įstatų (nuostatų) kopiją, taip pat projekto vadovo CV (patirtis įgyvendinant kultūros projektus) bei kitus papildomus dokumentus (rekomendacijas, atsiliepimus ir pan.).

1 paraiškos egzempliorius su pridedamaisiais dokumentais turi būti siunčiami Tautinių mažumų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės adresu:

Tautinių mažumų departamentas prie LRV, Raugyklos g. 25-102, LT-01140 Vilnius.

Ant voko būtina nurodyti „Tautinių mažumų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriui“.

Pašto žymeklyje nurodyta data turi būti ne vėlesnė nei 2017 m. gruodžio 8 d.

Paraiškos formą rasite ČIA.

Informacija teikiama tel. (8 5) 219-48-58; (8 5) 219-48-16.

Paieška