Ieškome Europos solidarumo korpuso koordinatorių darbui Vilniuje

Ieškome dviejų vyriausiųjų specialistų Europos solidarumo korpuso veiklų koordinavimui. Su darbuotojais bus sudaromos neterminuotos sutartys. Numatomas darbo krūvis – 40 valandų per savaitę, darbo užmokesčio koeficientas nuo 7,1 iki 8,0 (priklausomai nuo profesinio darbo stažo). 

Darbo funkcijos:

- Įgyvendinti tinkamą Europos sąjungos programos Europos solidarumo korpusas savanoriškos veiklos ir solidarumo projektų paraiškų administravimo ciklą, konsultuoti galimus ir esamus pareiškėjus apie programos Europos solidarumo korpusas teikiamas galimybes;

- Įgyvendinti tinkamą Europos sąjungos programos Europos solidarumo korpusas kokybės ženklo suteikimo procesą, konsultuoti galimus ir esamus pareiškėjus;

- Koordinuoti ir įgyvendinti programos mokymo ir įvertinimo ciklą programos dalyviams;

- Teikti metodinę pagalbą dotacijų gavėjams, koordinuoja ar rengti reikalingus veiklos kokybės gerinimui reikalingus dokumentus (metodinę medžiagą, nuostatų, metodikų, taisyklių ir kt.);

- Įgyvendinti Europos solidarumo korpuso vykdomų projektų patikras;

- Bendradarbiauti suvedant visą reikiamą informaciją į programų administravimo duomenų bazes ir reikiamus Europos Komisijos IT įrankius;

- Organizuoti ir vykdyti tarptautinius mokymosi kursus ir kitas veiklas, įtrauktas į įstaigos mokymo ir bendradarbiavimo veiklų planą;

- Dalyvauti renginiuose, susijusiuose su ES programų jaunimui pristatymu ir vykdymu.

Reikalavimai kandidatui:

- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių, verslo ir viešosios vadybos, ugdymo ar humanitarinių mokslų krypčių grupės išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį projektų, programų, mokymų ar renginių organizavimo srityje;

- mokėti anglų kalbą B2 lygiu.

Dokumentų pateikimo terminas - 2021 m. lapkričio 9 d. imtinai.

Dokumentus prašome teikti elektroniniu paštu [email protected]

Kontaktinis asmuo – L.e.p. bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Tania Gurova, [email protected], tel. (8 61603883)

Paieška