2014 m. Mokslinė-praktinė konferencija


MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA

JAUNIMAS GLOBALIOJE VISUOMENĖJE: POKYČIAI IR IŠŠŪKIAI  

2014 m. lapkričio 26 d.

 Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas

KVIETIMAS

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti Mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Jaunimas globalioje visuomenėje: pokyčiai ir iššūkiai“. 

Jaunimas nuo 14 iki 29 metų – grupė, kuri pradeda aktyviai veikti ir yra neatsiejama globalios visuomenės dalis, kuriai turi įtakos dauguma globalizacijos procesų. Įgyjant jauno žmogaus statusą, šiuolaikinėje visuomenėje jaunimui tenka susidurti su naujais ir daugialypiais klausimais: kaip tapti labiau savarankišku, kaip atrasti ir išlaikyti savo identitetą, kaip priimti  tinkamiausią pasirinkimą, renkantis savo asmeninį ir profesinį kelią, kaip įvaldyti naująsias technologijas, kad jos taptu ne kliūtimi, o raktu sėkmingai integracijai į plačiąją visuomenę.

Pastaruosius kelerius metus šalyje pradėta skirti daugiau dėmesio iki šiol mažai tyrinėtos jaunimo temos aktualizavimui. 2012 m. vyko pirmoji jaunimo tyrėjų tarptautinė konferencija „Ar pažįstu jauną žmogų?“, atskleidusi platų tarpdalykinį jaunimo tyrimų lauką. Lietuvos pirmininkavimo metu, 2013 m. rugsėjo 9–12 d., Vilniuje vykusi ES Jaunimo konferencija, vainikuota 21-os jungtinės išvados priėmimu. ES struktūriniame dialoge su jaunimu metu, suformuluotos išvados atskleidžia prioritetinę temą – socialinę jaunimo įtrauktį, ypatingai pabrėžiant nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio jaunimo (NEETs) įtrauktį.

Taip pat įvardijama, jog viena iš kliūčių sprendžiant jaunimo problemas – sisteminio tarpsektorinio bendradarbiavimo trūkumas.

Atsižvelgiant į šiuos ir kitus pastebėjimus, akivaizdu, jog būtina tęsti pradėtą diskusiją,  analizuoti kylančias aktualias globalizacijos proceso pasekmės šalies ir Europos šalių jaunimui, svarbu kelti klausimus su kokiais iššūkiais ir problemomis susiduria didžiųjų miestų ir regionų jauni žmonės ir kokias įveikos strategijas jų sprendimui yra taikomi.

Manome, kad konferencijos metu svarbu aptarti kaip būtų galima veiksmingai panaudoti tarpžinybinį bendradarbiavimą, siekiant atliepti jaunų žmonių poreikius dėl kylančių pokyčių jų gyvenime.

Konferencijos tikslas – aptarti, su kokiais iššūkiais ir pokyčiais globalizacijos kontekste susiduria jaunimas bei identifikuoti jų įveikos galimybes kartu su mokslininkais, praktikais bei sprendimus priimančiaisiais asmenimis.

Kviečiame  jaunimo temą nagrinėjančius tyrėjus, su jaunimu dirbančius praktikus ir sprendimus priimančius politikus dalyvauti organizuojamoje  Mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Jaunimas globalioje visuomenėje: pokyčiai ir iššūkiai“. 

Konferencijos organizatorių vardu –

Dr. Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė

Informacija apie konferenciją teikiama

El. paštu [email protected], tel. 8 634 08 299.

Paieška