Skelbiame atnaujintas draugiškos jaunimui savivaldybės rekomendacijas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra atnaujino draugiškos jaunimui savivaldybės rekomendacijas.

Rekomendacijos paremtos įvairių savivaldybių ir organizacijų gerąja patirtimi. Šiame leidinyje yra detaliai aprašytos rekomendacijose išskirtos priemonės, kurios padės savivaldybėms tapti labiau pritaikytoms ir patrauklesnėms jauniems žmonėms. Leidinys skirtas savivaldybių administracijoms, savivaldybių jaunimo reikalų taryboms, savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams ir kitoms jaunimo politikos įgyvendinimo suinteresuotoms šalims, siekiant pateikti draugiškos jaunimui savivaldybės pagrindines kryptis bei savivaldybių turimus geruosius pavyzdžius. Siekiant, kad savivaldybė būtų draugiška jaunimui, yra išskiriamos šios pagrindinės rekomendacijos:

  • Verslumo, darbo vietų kūrimo programos;
  • Jaunų žmonių įtraukimas į sprendimų savivaldybėje priėmimą;
  • Įvairių jaunimo iniciatyvų finansavimas;
  • Jaunimui palanki infrastruktūra ir paslaugos;
  • Paskatos jaunimui (stipendijos, būstas ir t.t);
  • Draugiškos jaunimui savivaldybės įvaizdis.

Šiame leidinyje galima plačiau susipažinti su kiekvienos iš šių rekomendacijų aktualumu, problematika ir savivaldybių bei organizacijų geraisiais pavyzdžiais. Susipažinusios su geraisiais pavyzdžiais savivaldybėms siūloma įsivertinti, kiek jos prisideda prie jaunimui palankių sąlygų kūrimo tam tikroje srityje, kokias praktikas ji vykdo ir ar jos yra kokybiškos – šiuo įsivertinimo tikslu šalia kiekvienos siūlomos priemonės palikta vieta savivaldybei įsivardinti savo turimas gerąsias praktikas.

Plačiau su pateikiamomis rekomendacijos ir geraisiais pavyzdžiais galima susipažinti interneto tinklapyje https://draugiska.jrd.lt

Paieška