Laimėtojų deklaracijos

Nr.

Paraiškos numeris

Pareiškėjas

Programos pavadinimas

Deklaracija

1.

1P-1.4-01-(5.6)

Jaunųjų konservatorių lyga

Jaunimas, kuriantis Lietuvą

Deklaracija

2.

1P-1.4-02-(5.6)

Ateitininkų federacija

Ateitis 2018

Deklaracija

3.

1P-1.4-03-(5.6)

Lietuvos liberalus jaunimas

Žuvėdra 2017-2018

Deklaracija

4.

1P-1.4-05-(5.6)

Lietuvos studentų sąjunga

Lietuvos studentų sąjungos ir jos narių veiklos efektyvumo ir kompetencijų kėlimo programa

Deklaracija

5.

1P-1.4-06-(5.6)

Tolerantiško Jaunimo Asociacija

Kitoks, bet savas

Deklaracija

6.

1P-1.4-07-(5.6)

Lietuvos medicinos studentų asociacija

Meta-medikas

Deklaracija

7.

1P-1.4-08-(5.6)

Lietuvos skautija

Augti! Plėstis! Užtikrinti!

Deklaracija

8.

1P-1.4-09-(5.6)

Lietuvos psichologijos studentų asociacija

Tobulėkime kartu

Deklaracija

9.

1P-1.4-11-(5.6)

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga

LSDJS veiklos kokybės gerinimas ir plėtra 2017-2018

Deklaracija

10.

1P-1.4-12-(5.6)

Lietuvos sakaliukų sąjunga

Mūsų stiprybė – vienybėje!

Deklaracija

Informacija atnaujinta 2017 05 02

Paieška