Seminaras „Jaunimo garantijos“

Kviečiame Jus dalyvauti tarptautiniame seminare „#Jaunimo Garantijos” (angl. “#Youth Guarantee”), organizuojamame bendradarbiavimo su Flandrija rėmuose. Šis seminaras organizuojamas kartu su Flandrija, Latvija bei Estija.

Seminaro tema

Jaunimo garantijos įgyvendinamos visuose Europos Sąjungos šalyse, siekiant suteikti jaunuoliams kokybiško darbo  ar praktikos pasiūlymus, paskatinti grįžti į švietimo sistemą. Visgi, kiekvienoje šalyje Jaunimo garantijos įgyvendinimas skirtingai – tam tikri naudojami metodai pasiteisino ir galėtų būti taikomi ir kitose šalyse, tuo tarpu kitose praktikoje nepasiteisino. Norint pasiekti geriausių būtinas sklandus visų pusių bendradarbiavimas, informacijos sklaida, atrasti tinkamiausius metodus ir užtikrinti jų įtraukimą į Jaunimo garantijų schemą.

Seminaro tikslas

Aptarti kaip ir kodėl įgyvendiname Jaunimo garantijas. Susipažinti su Jaunimo garantijų modeliais įgyvendinamais kitose šalyse bei gerąsias patirtis taikyti nacionalinėse schemose.

Pagrindiniai seminaro klausimai

 • Kaip jaunimo garantijos veikia skirtingose šalyse?
 • Skirtingos tikslinės grupės su kuriomis dirbama? Kaip jas pasiekti?
 • Kokios dabar egzistuojantys metodai ir praktikos padeda Jaunimo garantijų plėtrai?
 • Kaip sustiprinti skirtingų Jaunimo garantijų dalyvių vaidmenį ir bendradarbiavimą?
 • Kaip jaunimo sektorius įsitraukęs į Jaunimo garantijų įgyvendinimą?
 • Kaip tarpsektorinis bendradarbiavimas gali padėti?
 • Kaip valstybinės institucijos gali padėti įgyvendinant Jaunimo garantijas?

Tikslai

 • Susipažinti kaip Jaunimo garantijos įgyvendinimas Lietuvoje, Belgijoje, Latvijoje ir Estijoje;
 • Išsiaiškinti, ar Jaunimo garantijomis tikrai pasiekiame tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos ir parengti rekomendacijas kaip pasiekti „napasiekiamus“;
 • Išanalizuoti kaip Jaunimo sektorius (jaunimo politikos formuotojai, nevyriausybinės organizacijos, darbuotojai dirbantys su jaunimu ir pan.) įsitraukęs į jaunimo garantijų įgyvendinimą?
 • Parengti geriausiai veikiančių bendradarbiavimo ir tarpsektorinio bendradarbiavimo praktikų sąrašą;
 • Išanalizuoti kaip sustiprinti sinergiją tarp Jaunimo garantijų ir jaunimo politikos / darbo su jaunimu;

Tikėtinas rezultatas

 • Naujos idėjos kaip pasiekti jaunus žmones;
 • Parengtas gerųjų patirčių sąrašas jaunų žmonių, ypač NEET, motyvavimui;
 • Parengti rekomendacijas dėl sinergijos tarp Jaunimo garantijų ir jaunimo politikos / darbo su jaunimu;
 • Parengti rekomendacijas dėl Jaunimo garantijų metu pasiektų rezultatų išlaikymo;

Kandidatai dalyvauti seminare

 • Profesionalai ar savanoriai (praktikai) dirbantys su Jaunimo garantijomis;
 • Jaunimo politikos formuotojai įsitraukę į Jaunimo garantijų schemą;
 • Dalyviai turi turėti konkrečios patirties dirbant su tiksline grupe;
 • Būtų motyvuotam ir pasirengti seminarui prieš jam prasidedant;
 • Domėtis seminaro temomis;
 • Gebėti dalintis turima patirtimi su kitais seminaro dalyviais;
 • Suprasti ir gebėti save iš reikšti anglų k.

Visos seminaro išlaidos finansuojamos organizatorių.

Seminaro kalba anglų k.

Paraiškas dalyvauti tarptautiniame seminare galite siųsti iki 2017 m. kovo 16 d. (Seminare dalyvaus po 5 atstovus iš kiekvienos šalis)

Seminaro šalis Lietuva

Seminaro data 2017 m. balandžio 24-28 d.

Preliminari programa

Paraiškos dalyvauti forma . Užpildytą formą siųskite el. paštu [email protected]

Turint papildomų klausimų galite kreiptis į Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėją Mildą Petkevičiūtę el. p. [email protected] ; tel. nr. (8 5)2497 117

JRD informacija

Paieška