Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas

Nuo 2013 m. Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo konkursą organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Ūkio bei Aplinkos ministerijomis bei socialiniais partneriais, jis  finansuojamas iš tikslinių valstybės biudžeto lėšų.

Pagal kiekvieną paraiškų vertinimo kriterijų įvertinami įmonėje nustatyti pagrindiniai įmonių socialinės atsakomybės elementai, pažanga už praėjusius kalendorinius metus ir pažangios praktikos pavyzdžiai.

NAVA nominacijos – „Metų darbovietė“, „Metų bendruomeniškiausia įmonė“ ir „Metų aplinkosaugos įmonė“ – tradiciškai skirstomos į smulkesnes kategorijas: labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės, didelės šalies įmonės ir tarptautinės įmonės ar jų filialai / atstovybės, veikiančios Lietuvoje. Labiausiai pasižymėjusios įmonės pagerbiamos pagrindiniu apdovanojimu – „Socialiai atsakinga įmonė“.

Kiekvienais metais gali būti nustatoma papildomų nominacijų. Šiais metais papildoma nominacija yra „Už jaunimo verslumo iniciatyvų skatinimą“. Šia nominacija bus apdovanota įmonė, kuri 2015 m. daugiausiai prisidėjo prie darbo rinkos skatinimo priemonių įgyvendinimo bei gerosios patirties viešinimo. Renkant geriausią įmonę bus vertinamos įmonių iniciatyvos, kurios labiausiai prisidėjo prie jaunimo profesinio mokymo, sėkmingos jaunimo integracijos į darbo rinką, jaunimo užimtumo didinimo. Bus vertinamos įmonių veiklos bei veiksmai, kurių dėka buvo sudarytos sąlygas jauniems žmonėms dalyvauti savanoriškoje veikloje ir įgyti asmeninių socialinių, profesinių kompetencijų ir darbo patirties, padėjo pasirinkti profesiją, buvo sukurtos naujos darbo vietos jaunimui, deramos sąlygos mokymuisi darbo vietoje, skatinama motyvacija darbui. Taip pat bus vertinamos įmonių bendradarbiavimo su profesinio mokymo įstaigomis ir aukštosiomis mokyklomis, sudarant sąlygas mokyklų absolventams įgyti papildomos praktinės patirties, didinančios darbo paklausos bei darbo pasiūlos skaidrumą, jaunų darbuotojų neterminuoto įdarbinimo, integracijos į darbo rinką grįžtantiems emigrantams pagalbos iniciatyvos.

Detalesnę informaciją ir paraiškų formas galite rasti čia.

Paieška