Komisijos posėdžiai

2022 metų finansavimo konkurso komisijos posėdžiai:

Emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų finansavimo 2022 metais konkurso Komisijos II elektroninio posėdžio, vyksiančio 2022 m. vasario 21 d. 17.20 val. - 2022 m. vasario 23 d. 9.30 val. darbotvarkė:

1. Dėl pateiktų ekspertų vertinimų.

Kilus klausimams dėl dalyvavimo posėdyje, kreipkitės į Tatjaną Gurovą, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiąją patarėją.

 

Emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų finansavimo 2022 metais konkurso Komisijos I posėdžio, vyksiančio 2022 m. vasario 9 d. 13.00 val. nuotoliniu būdu darbotvarkė:

 1. Ekspertų pateiktų vertinimų aptarimas.
 2. Kiti klausimai.

Kilus klausimams dėl dalyvavimo posėdyje, kreipkitės į Tatjaną Gurovą, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiąją patarėją.

2021 metų finansavimo konkurso komisijos posėdžiai:

Emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų finansavimo 2021 metais konkurso Komisijos V elektroninio posėdžio, vyksiančio 2021 m. lapkričio 16 d. 13.59 val. – 2021 m. lapkričio 16 d. 21.34 val. darbotvarkė:

 1. Dėl papildomo finansavimo skyrimo.

Kilus klausimams dėl dalyvavimo posėdyje, kreipkitės į Tatjaną Gurovą, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bendrųjų reikalų skyriaus l.e.p. vedėją.

 

Emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų finansavimo 2021 metais konkurso Komisijos IV posėdžio, vyksiančio 2021 m. lapkričio 10 d. 16.00 val. nuotoliniu būdu darbotvarkė:

1. Dėl projekto vykdytojo pateikto prašymo dėl papildomų lėšų skyrimo.

2. Dėl tolimesnio komisijos darbo.

Kilus klausimams dėl dalyvavimo posėdyje, kreipkitės į Tatjaną Gurovą, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bendrųjų reikalų skyriaus l.e.p. vedėją.

 

Emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų finansavimo 2021 metais konkurso Komisijos III elektroninio posėdžio, vyksiančio 2020 m. gruodžio 21 d. 15.30 val. nuotoliniu būdu darbotvarkė:

 1. Dėl patikslintos pareiškėjo paraiškos ekspertų vertinimo.

Kilus klausimams dėl dalyvavimo posėdyje, kreipkitės į Tatjaną Gurovą, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiąją patarėją.

 

Emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų finansavimo 2021 metais konkurso Komisijos II elektroninio posėdžio, vyksiančio 2020 m. gruodžio 10 d. 15.00 val. nuotoliniu būdu darbotvarkė:

 1. Dėl pareiškėjo pateiktos papildomos informacijos.

Kilus klausimams dėl dalyvavimo posėdyje, kreipkitės į Tatjaną Gurovą, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiąją patarėją.

 

Emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų finansavimo 2021 metais konkurso Komisijos I posėdžio, vyksiančio 2020 m. gruodžio 3 d. 14.00 val. nuotoliniu būdudarbotvarkė:

 1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.
 2. Ekspertų pateiktų vertinimų aptarimas.
 3. Kiti klausimai.

Kilus klausimams dėl dalyvavimo posėdyje, kreipkitės į Tatjaną Gurovą, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiąją patarėją.

 

2020 m. finansavimo konkurso komisijos posėdžiai:

Emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų finansavimo 2020 metais konkurso Komisijos IV elektroninio posėdžio, vyksiančio liepos 17 d. 12.40 val. nuotoliniu būdu darbotvarkė:

 1. Dėl pareiškėjo pateiktos papildomos informacijos.
 2. Dėl papildomo finansavimo skyrimo.

Kilus klausimams dėl dalyvavimo posėdyje, kreipkitės į Tatjaną Gurovą, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiąją patarėją.

 

Emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų finansavimo 2020 metais konkurso Komisijos III posėdžio, vyksiančio liepos 16 d. 15.00 val. nuotoliniu būdu darbotvarkė:

 1. Pareiškėjo kreipimasis dėl papildomo finansavimo;
 2. Tolimesnė komisijos darbo eiga;
 3. Kiti klausimai.

Kilus klausimams dėl dalyvavimo posėdyje, kreipkitės į Tatjaną Gurovą, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiąją patarėją.

 

Emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų finansavimo 2020 metais konkurso Komisijos II posėdžio, vyksiančio vasario 20 d. 15.30 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

 1. Ekspertų paraiškų vertinimo rezultatų pristatymas ir aptarimas;
 2. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas;
 3. Kiti klausimai.

Kilus klausimams dėl dalyvavimo posėdyje, kreipkitės į Tatjaną Gurovą, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiąją patarėją.

 

Emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų finansavimo 2020 metais konkurso Komisijos I elektroninio posėdžio, vyksiančio vasario 18 d. 15.30 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

 1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.;
 2. Ekspertų pateiktų vertinimo formų aptarimas;
 3. Kiti klausimai.

Kilus klausimams dėl dalyvavimo posėdyje, kreipkitės į Tatjaną Gurovą, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiąją patarėją.

Paieška