Investicija į jaunimo darbuotojus – nauda jaunimui

Šiandienos visuomenėje, itin sparčiai besikeičiant jauno žmogaus lūkesčiams ir poreikiams, didėja ir darbo su jaunimu aprėptis, dėlto itin svarbu, kad jauno žmogaus aplinkoje atsirastų kompetentingi asmenys, gebantys domėtis naujovėmis bei „palydėti“ jaunuolį atrasti, naudoti ir plėtoti pamatines vertybes, prasmingai realizuoti jau įgytas kompetencijas bei siekti naujų - būtent tokią misiją ir atlieka profesionalus jaunimo darbuotojas.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (JRD), įgyvendindamas projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ (Projektas) siekia ugdyti kompetentingus, motyvuotus jaunimo darbuotojus, naudodamas Lietuvoje jau pasiteisinusią Jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemą. Ši sistema padeda užtikrinti, kad su jaunimu tiesiogiai dirbantys žmonės, nepriklausomai nuo jų pagrindinės profesijos, turėtų reikiamus įgūdžius kokybiškai dirbti ir suprasti kiekvieną jauną žmogų. Daugelis jaunimo darbuotojų pastebi, kad Jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistema padeda pažinti save, suprasti asmenines nuostatas, vertybes, atrasti priėjimą prie jauno žmogaus, išmanyti ir mokėti pritaikyti individualius ir grupinius metodus, skirtingas darbo formas. Naudą, be abejonės, jaučia ne tik jaunimas bei jaunimo politikos veikėjai, bet ir visa visuomenė.

Jaunimo darbuotojas nėra nauja specialybė. Įgyvendinant šią sistemą nebuvo kuriami nauji etatai. Keliant trūkstamas kompetencijas, buvo siekiama įgalinti su jaunimu dirbančius asmenis dirbti efektyviau, kompetentingiau bei lanksčiau, atliepiant sparčiai besikeičiančius jaunų žmonių poreikius.

“Specialistai iš skirtingų sričių, dirbantys su jaunimu, parodė didžiulę motyvaciją ir užsispyrimą dalyvauti jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemoje - vykti į mokymus, atlikti praktiką bei pakartotinai įsivertinti naujai įgytas ar atnaujintas kompetencijas, dažnu atveju, savo atostogų sąskaita, - džiaugėsi JRD direktoriaus pavaduotojas Juozas Meldžiukas. Manome, kad būtent sąmoningas noras tobulėti ne tik skatina pačio asmens tobulėjimą, bet verčia “pasitempti” ir visą aplinką.”

Viso Projekto metu net 182 su jaunimu dirbantiems asmenims buvo įteikti jaunimo darbuotojų sertifikatai, pagrindžiantys jų kompetencijas kokybiškai dirbti su jaunimu. Pastebima, jog tapti sertifikuotu jaunimo darbuotoju nekliudė nei amžius, nei veiklos sritis - reprezentuojama plati veiklos specializacijų įvairovė nuo atvirų jaunimo centrų bei erdvių iki organizacijų, dirbančių jaunimo verslumo srityje, darbuotojų, aktyvių kultūros, jaunimo, darbo centrų, sporto centrų, bibliotekų darbuotojų.

 

JRD informacija

Paieška