Rezultatai

Projekto metu sukurti produktai:

2012 m.

Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse kokybės vertinimo ataskaitos (2012 m.)

2009 - 2010 m.

 1. Patobulinta Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse vertinimo metodika .
 2. Jaunimo centrų koncepcijos (2009 m.).
 3. Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse vertinimų ataskaitos (2010 m.):
  - Jonavos raj. savivaldybės ;
  - Kelmės raj. savivaldybės ;
  - Klaipėdos m. savivaldybės ;
  - Lazdijų raj. savivaldybės ;
  - Skuodo raj. savivaldybės ;
  - Šiaulių m. saviavldybės ;
  - Telšių raj. savivaldybės .

Leidiniai:

 1. Metodika, reikalinga jaunimo problematikos tyrimams savivaldybėse atlikti (2012 m.).
 2. Jaunimo problematikos tyrimai savivaldybėse (2010 m.):
  - Jonavos raj. ;
  - Kelmės raj. ;
  - Klaipėdos m. ;
  - Lazdijų raj. ;
  - Skuodo raj. ;
  - Šiaulių m. ;
  - Telšių raj.
 3. Ilgalaikė jaunimo problematikos tyrimų koncepcija (2012 m.).
 4. Nacionalinė jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodika (2010 m.) .
 5. Finansuojamų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos stebėsenos ir kokybės kontrolės sistema (2010 m.) .
 6. Rekomendacija savivaldybėms dėl jaunimo politikos savivaldybėse ilgalaikės veiksmų programos sudarymo (2010 m.) .
 7. Kompleksinės pagalbos priemonės neorganizuotam jaunimui (2012 m.)
 8. Jaunimo organzacijų mokymų vadovų ruošimo programa (2010 m.) .
 9. Jaunimo darbuotojų sertifikavimo metodika (2012 m. galutinė)
 10. Jaunimo darbuotojų sertifikavimo metodika (2012 m. patobulinta) .
 11. Akreditavimo mechanizmas organizacijoms, galinčioms sertifikuoti jaunimo darbuotojus (2012 m.).
Paieška