SJRT nariai kviečiami dalyvauti mokymuose bei konsultacijose!

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Departamentas) kviečia Savivaldybės jaunimo reikalų tarybas (SJRT) pasinaudoti galimybe efektyvinti SJRT veiklą, dalyvaujant mokymuose arba konsultacijose.

Galimos mokymų ir konsultacijų temos: komandos formavimas, laiko planavimas, narių motyvavimas, veiklos laukų gryninimas, tarpžinybinio bendradarbiavimo plėtra ir galimybės, jaunų žmonių poreikių ir siekių atliepimas, SJRT veiklos kokybės vertinimas, SJRT darbo užduočių pasiskirstymas (veiklos planų sudarymas), jaunimo įsitraukimo į sprendimų priėmimo procesą galimybės, atstovavimo vaidmuo, skirtingų interesų pažinimas ir efektyvus bendradarbiavimas, bendradarbiavimo pridėtinė vertė bei būdai ir kitos, aktualios, temos.

Konsultacijoje bei mokymuose privalo  dalyvauti ne mažiau kaip 4 SJRT nariai. Dviejų dienų mokymai truks 16 astronominių valandų (po 8 val. per dieną). Vienos konsultacijos trukmė nuo 4 iki 6 astronominių valandų. Preliminarus konsultacijų laikas – 2016 m. gegužės – 2016 m. lapkričio mėnesiai, numatomos mokymų datos – gegužės 28-29 d. bei rugsėjo 29-30 d.

SJRT, atrinktos dalyvauti konsultacijose, turi užtikrinti  erdvę , kurioje galės vykti konsultacija, atitinkamą  asmenų (dalyvių) skaičių (mažiausiai 4) bei  nepertraukiamą dalyvavimą be trukdžių visos konsultacijos metu. Departamentas padengia konsultanto kelionės išlaidas, darbo užmokestį.

SJRT, atrinktos dalyvauti mokymuose, turi užtikrinti  atitinkamą  asmenų (dalyvių) skaičių (mažiausiai 4) bei  nepertraukiamą dalyvavimą be trukdžių visų mokymų metu. Departamentas padengia mokymų vadovo, dalyvių maitinimo, apgyvendinimo, salės nuomos išlaidas.

Registracija vykdoma iki gegužės 16 d. (imtinai). Registracija vyksta čia –  https://goo.gl/5w5vFm .

Prioritetas bus teikiamas toms SJRT, kurios 2015 m. nedalyvavo Departamento organizuojamuose SJRT mokymuose.

Atkreipiame dėmesį, Departamentas planuoja organizuoti apie 8 konsultacijas. Planuojame vykdyti atranką, tad prašytume papildomą dėmesį skirti atsakant į anketoje užduodamus atviruosius klausimus.

Daugiau informacijos - Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vedėja Valda Karnickaitė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 2 497 007.

JRD informacija

Paieška