SVOO akreditacija

Vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Departamentas) direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 2V-219 (1.4) "Dėl jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", iki 2022 m. birželio 2 d. (imtinai) priimamos Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditacijos paraiškos.

SVO organizacijų akreditavimo tikslas -  įvertinti organizacijos, norinčios tapti SVO organizacija, pasirengimą organizuoti savanorišką veiklą. SVO organizacijai akreditacija suteikiama 3 metams.

Akreditacijos paraiškos formą galite rasti čia: SVO akreditacijos aprašas Aprašo priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

Paraiškos formą ir deklaracijos formą užpildytas reikia pateikti paštu [email protected]

Paraiškų priėmimo pabaiga - 2022 m. birželio 2 d. 23.59 val.

Primename: Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo konkursuose dalyvauti gali tik akreditaciją gavusios organizacijos.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – penktadienį 9.00 val. – 17.00 val.) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Gabija Balzarevičiūtė, elektroninis paštas [email protected], tel. +370 683 63071
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos (toliau - SVO organizacija) yra vienos iš kertinių Jaunimo savanoriškos tarnybos organizacijų, įgyvendinančios programą apskrityse ir savivaldybėse. SVO organizacijoje savanoriauja arba dirba mentorius, organizacija siekia surasti geriausiai savanorio poreikius atitinkančią organizaciją ir užtikrinti kokybišką savanoriškos veiklos įgyvendinimą bei įgytų kompetencijų į(si)vertinimą. SVO organizacijos palaiko priimančių organizacijų tinklą, teikia administracinę ir metodinę pagalbą įgyvendinant programą. 

SVO organizacija gali tapti tik nevyriausybinės organizacijos, kurios yra akredituojamos 3 metų laikotarpiui. 

SVO organizacijų akreditaciją tvirtina Jaunimo reikalų agentūra.

Nuo 2020-03-04  SVO organizacijų akreditacija vykdoma pagal Jaunimo savanorišką veiklą organizauojančių organizacijų akreditavimo tvarkos apraše nustatytą tvarką (2020-12-17 aprašas atnaujintas, su atnaujinimais galite susipažinti čia). Organizacijos siekiančios tapti SVO organizacija turi pateikti akreditacijos paraišką ir Aprašo 15 punkte nurodytus dokumentus:

- potencialios SVO organizacijos steigimo dokumentai (įstatų, nuostatų ar kt.);

- dokumentas, patvirtinantis, kad potencialios SVO organizacijos vadovas yra įstaigos vadovas (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išduotas Juridinių asmenų registro išrašas);

- mentoriaus (-ių) patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą programą patvirtinantys dokumentai (pvz., gyvenimo aprašymas);

- jei potencialią SVO organizaciją atstovauja ne jos vadovas, – dokumentas, patvirtinantis asmens teisę veikti jos vardu;

- asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija, užpildyta pagal Aprašo nustatytą formą (Aprašo 2 priedas).

2022 m. dokumentų priėmimas bus skebiamas:

  • Vasario 14 d
  • Gegužės 2 d.
  • Rugpjūčio 16 d.
  • Spalio 3 d.

Daugiau informacijos galite teirautis: 
Gabija Balzarevičiūtė tel. +37068363071 arba el. p.: [email protected]

Atnaujinta 2022-05-02

 

Paieška