Skelbiamas 2018 m. vaikų vasaros poilsio programų konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas skelbia vaikų vasaros poilsio programų konkursą. Konkursas organizuojamas vadovaujantis Vaikų vasaros poilsio programų konkurso nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 30-550.

Pildant paraiškas siūlome numatyti, kad veiklos vaikams būtų dinamiškos, dominuotų veiklų įvairovė, kuo daugiau veiklų organizuoti atvirame ore (pažintiniai, dviračių, turistiniai žygiai su nakvyne, aktyvūs, sportiniai žaidimai, ekskursijos). Taip pat siūlome aktyviau bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybinėmis, savivaldybių įmonėmis, įstaigomis, jų padaliniais (policija, ugniagesiai, kariuomenė, pasieniečiai ir kt.), lankytis Vilniaus mieste ir aplink Vilnių esančiose regioniniuose parkuose, aplankyti pažintinius takus, vandens telkinius, kurių lankymui nereikalingos didelės kelionės išlaidos. Raginame, kad stovykloje galėtų dalyvauti vaikai iš viso Vilniaus miesto, stovyklos metu vaikai dienos metu turi būti užimti ne mažiau kaip 6 valandas per dieną. Vienoje stovyklos pamainoje turi dalyvauti ne mažiau kaip 15 vaikų. Vienos stovyklos pamainos trukmė – 5-18 kalendorinių dienų. Viena organizacija gali organizuoti neribotą stovyklos pamainų skaičių, vienas vaikas už savivaldybės biudžeto lėšas gali ilsėtis ne ilgiau kaip 18 kalendorinių dienų. Planuojant stovyklos biudžetą rekomenduojame didžiąją dalį lėšų numatyti vaikų edukacinėms, pažintiniams, kūrybiniams, fizinio aktyvumo poreikiams tenkinti, racionaliai apgalvokite lėšų tikslingumą brangioms pramogoms, tolimoms kelionėms.

Programų teikėjai ir vykdytojai gali būti švietimo, kultūros, sporto  įstaigos, asociacijos, laisvieji mokytojai, kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose, individualios veiklos pažymoje) nurodyta vaikų ir jaunimo švietimo, ugdymo, užimtumo veikla.

Konkurso bendrieji tikslai: užimti kuo daugiau Vilniaus miesto mokyklose besimokančių vaikų vasaros poilsio stovyklose; skatinti turiningą vaikų vasaros poilsį, sudarant sąlygas vaikų saviraiškai, fiziniam aktyvumui, sveikai gyvensenai, įvairiapusiam ugdymui; sudaryti kuo palankesnes sąlygas socialiai remtiniems, socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams bei delinkventiniu elgesiu pasižymintiems vaikams užimti vasaros metu; skatinti Vilniaus miesto švietimo, kultūros, sporto ir kitas įstaigas bei organizacijas, laisvuosius mokytojus aktyviai dalyvauti užimant vaikus vasaros atostogų metu. 

Konkursui teikiamos programos, kuriose numatoma užimti tik Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos mokyklose besimokančius vaikus. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos (130 000 Eurų) bus skiriamos tik dieninėms, turistinėms, darbo ir poilsio stovykloms.
Didžiausia suma, skiriama programai, yra 3000 Eur. Prioritetas teikiamas toms Pareiškėjo paraiškoms, kurioms įgyvendinti numatomas kuo mažesnis tėvų (globėjų) indėlis.

Paraiškos teikiamos iki kovo 22 d. 12 val.

Paraiškos gali būti pateikiamos tik elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą adresu http://www.vilnius.lt/index.php?1465100015

Po termino pateiktos paraiškos nebus priimamos!

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Labanauskas tel. 211 23 86, el. paštu [email protected].

 

Vilniaus savivaldybės informacija

Paieška