Registracija į renginį „Jaunimo iniciatyvų ir jaunimo organizacijų savivalda/ Savivaldos principu veikiančios jaunimo erdvės " vyksiantį Vokietijoje

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Departamentas), vadovaudamasis susitarimu tarp Lietuvos ir Vokietijos Federacinės Respublikos Brandenburgo žemės Švietimo, jaunimo ir sporto ministerijos Jaunimo reikalų skyriaus, rengia atranką į renginį  Jaunimo iniciatyvų ir jaunimo organizacijų savivalda/ Savivaldos principu veikiančios jaunimo erdvės "  vyksiantį Vokietijoje. Renginyje kviečiami dalyvauti jaunimo reikalų koordinatoriai, darbuotojai, dirbantys su jaunimu, jaunimo politiką formuojančios institucijos atstovai.

Seminaro vieta:  Vokietija.

Seminaro laikas:  2018 m. balandžio 23-27 d.

Seminaro dalyviai:  jaunimo reikalų koordinatoriai ir su jaunimu dirbantys specialistai iš Lietuvos, Vokietijos.

Atrankoje gali dalyvauti:  jaunimo reikalų koordinatoriai, darbuotojai, dirbantys su jaunimu, jaunimo politiką formuojančios institucijos atstovai ir kiti specialistai turintys darbo su jaunimu patirties. Bus atrinkti 4 dalyviai.

Seminaras vyks lietuvių - vokiečių kalbomis, viso seminaro metu organizuojamas sinchroninis vertimas. 

Seminaro tikslas:  Lietuvos ir Brandenburgo atstovų gerosios patirties dalinimasis, siekiant Atskleisti bei išanalizuoti savarankiškai įgyvendinamų darbo su jaunimu iniciatyvų praktiką įgyvendinamą Brandenburge.

Seminaro uždaviniai:  

  • Aptarti bendradarbiavimo galimybes;
  • Sukurti pagalbinę priemonę bendradarbiavimui kurti ir įgyvendinti (bendradarbiavimo koncepcijos aprašas, bendradarbiavimo užmezgimo ir palaikymo gairės, gerųjų patirčių pavyzdžiai t.t.).

Daugiau informacijos apie seminarą galite atsiųsti  čia (lietuvių kalba).

Dalyvavimo išlaidos : tarptautinės kelionės Vilnius-Berlynas-Vilnius išlaidas apmoka Departamentas. Viešnagės Vokietijoje (įskaitant apgyvendinimą, maitinimą, transportavimą šalies viduje pagal numatytą darbotvarkę) išlaidas apmoka Vokietijos pusė. Kelionės iki Vilniaus išlaidas dengia siunčianti organizacija arba pats dalyvis.

Reikalavimai:

  • Amžius nuo 18 metų
  • Būti motyvuotu ir turėti galimybę iš anksto ruoštis seminarui (t. y. atlikti paskirtas užduotis iki seminaro).
  • Domėtis ir gebėti diskutuoti seminaro tema
  • Turėti galimybę dalintis įgytomis žiniomis ir užtikrinti informacijos sklaidą.
  • Turėti patirties dirbti ir įtraukti naujas tikslines jaunimo grupes.

Dalyvio anketą  galite parsisiųsti čia (anglų kalba) čia (lietuvių kalba).

Užpildytų dalyvių anketų anglų arba lietuvių kalba laukiame adresu  [email protected]   iki 2018 m. balandžio 7 d. 

Kontaktai informacijai Justina Lukaševičiūtė,      8 5 2461 355, el.p.  [email protected]

Po paraiškų vertinimo atrankos rezultatai bus skelbiami Departamento svetainėje (www.jrd.lt), atrinkti dalyviai bus informuojami asmeniškai.

JRD informacija

Paieška