Kvietimas dalyvauti apklausoje

Kviečiame Jus užpildyti apklausą, kurios tikslas išgirsti iš pačių vaikų ir jaunuolių apie Jūsų patirtį ir sužinoti Jūsų nuomonę, ar Jūsų teisės yra įgyvendinamos Europos Sąjungoje. Jūs esate vaikų ir paauglių reikalų ekspertai, ir galite padėti ES geriau suprasti iššūkius, su kuriais susiduriate, nustatyti prioritetus, ir pasiūlyti sprendimo variantų.
 
Apklausą parengti Europos Komisijai padėjo keturios tarptautinės organizacijos – UNICEF, „Save the Children", „EuroChild", „World Vision International" ir Vaiko fondas. Vaikų ir paauglių konsultacinė grupė padėjo klausimus suformuluoti taip, kad jie būtų suprantami. Tikimės, kad ją užpildyti galės visos Europos vaikai ir paaugliai.
 
Atsakyti į šiuos klausimus prireiks ne daugiau nei 20–30 minučių. Visa vaikų ir paauglių suteikta informacija bus surašyta ataskaitoje, kuria remdamasi Europos Komisija rengs du dokumentus ES Vaiko teisių strategiją ir Vaiko garantijos iniciatyvą. Šie du dokumentai bus skelbiami viešai. Siekiama, kad ES vaiko teisių strategija būtų skirta vaikui ir parengta kartu su vaikais.
 
Esame labai dėkingi, kad dalyvaujate!
 
Paieška